Jörg Becker
Jörg Becker
Full Professor of Information Systems, University of Münster
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ercis.uni-muenster.de - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
The process in focus
J Becker, D Kahn
Process management, 1-12, 2003
1922*2003
Developing maturity models for IT management
J Becker, R Knackstedt, J Pöppelbuß
Business & Information Systems Engineering 1 (3), 213-222, 2009
10592009
Process Management: a guide for the design of business processes: with 83 figures and 34 tables
J Becker, M Kugeler, M Rosemann
Springer Science & Business Media, 2003
7442003
Guidelines of business process modeling
J Becker, M Rosemann, C Von Uthmann
Business process management, 30-49, 2000
7272000
Prozessmanagement
J Becker, M Rosemann, M Röglinger, M zur Muehlen
Wirtschaftsinformatik 54 (5), 215-216, 2012
723*2012
Handelsinformationssysteme
J Becker, R Schütte
MI Wirtschaftsbuch, 2004
7182004
Handelsinformationssysteme
J Becker, R Schütte
MI Wirtschaftsbuch, 2004
7182004
Maturity models in business process management
M Röglinger, J Pöppelbuß, J Becker
Business process management journal, 2012
6492012
Grundsätze ordnungsmäßiger modellierung
J Becker, M Rosemann, R Schütte
Wirtschaftsinformatik 37 (5), 435-445, 1995
5191995
Memorandum on design-oriented information systems research
H Österle, J Becker, U Frank, T Hess, D Karagiannis, H Krcmar, P Loos, ...
European journal of information systems 20 (1), 7-10, 2011
4892011
Der Prozess im Fokus
J Becker, D Kahn
Prozessmanagement, 3-16, 2005
3522005
What makes local governments' online communications successful? Insights from a multi-method analysis of Facebook
S Hofmann, D Beverungen, M Räckers, J Becker
Government information quarterly 30 (4), 387-396, 2013
2502013
Epistemological perspectives on IS research: a framework for analysing and systematizing epistemological assumptions
J Becker, B Niehaves
Information Systems Journal 17 (2), 197-214, 2007
2482007
Adaptive reference modeling: Integrating configurative and generic adaptation techniques for information models
J Becker, P Delfmann, R Knackstedt
Reference modeling, 27-58, 2007
2442007
Lexikon der Wirtschaftsinformatik
M Stürken
Springer-Verlag, 2013
2362013
Memorandum zur gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik
H Österle, J Becker, U Frank, T Hess, D Karagiannis, H Krcmar, P Loos, ...
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 6 (62), 664-672, 2010
221*2010
Maturity models in information systems research: literature search and analysis
J Poeppelbuss, B Niehaves, A Simons, J Becker
Communications of the Association for Information Systems 29 (1), 27, 2011
2142011
Neutron stars and pulsars
W Becker
Springer 357, 91, 2009
213*2009
Konfigurative referenzmodellierung
J Becker, P Delfmann, R Knackstedt, D Kuropka
Wissensmanagement mit referenzmodellen, 25-144, 2002
1952002
Paul: Apostle to the gentiles
J Becker
Westminster John Knox Press, 1993
1951993
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20