Helena Dobrovoljc
Helena Dobrovoljc
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Verified email at zrc-sazu.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pravopisje na Slovenskem
H Dobrovoljc
Založba ZRC, 2004
392004
Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom
H Dobrovoljc, N Jakop
Založba ZRC, 2012
242012
Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim (obliko) skladenjskim gradivom
H Dobrovoljc
Založba ZRC, 2005
122005
Slovenska teorija jezikovne naravnosti s slovenskim (obliko) skladenjskim gradivom
H Dobrovoljc
Založba ZRC, 2005
122005
Normativna informacija v slovarju.
H Dobrovoljc
Jezikoslovni zapiski 20 1 (1), 43-57, 2014
92014
Jezik v e-poštnih sporočilih in vprašanja sodobne normativistike
H Dobrovoljc
Slovenščina med kulturami, Slavistično društvo Slovenije, Celovec, 295-314, 2008
82008
Pravopisno slovaropisje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
H Dobrovoljc, A Bizjak Končar
52015
Pisanje imen izdelkov in znamk
H Dobrovoljc
Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana, 2012
52012
Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed
AB Končar, H Dobrovoljc
Jezikoslovni zapiski 16 (2), 2010
52010
Pravopisna obravnava imen znamk in industrijskih izdelkov ter posledice spreminjanja njihovih lastnoimenskih funkcij
H Dobrovoljc
Slavistično društvo Slovenije, 2009
52009
Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti
H Dobrovoljc, A Bizjak Končar
42013
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
42012
Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov: raziskovalno poročilo
K Ahačič, R Bešter, H Dobrovoljc, M Doupona, NG Komac, J Hojnik, ...
ZRC SAZU, 2017
32017
Slovar pravopisnih težav kot sopotnik pravopisnih pravil in pomenskorazlagalnega slovarja
H Dobrovoljc, T VEROVNIK
Mojca Smolej (ur.): Slovnica in slovar-aktualni jezikovni opis. Obdobja 34 …, 2015
32015
SMERNICE JEZIKOVNE STANDARDIZACIJE V TEORIJI, IZRO^ ILU IN PRAKSI
H Dobrovoljc
DRU@ BENA FUNKCIJSKOST JEZIKA (VIDIKI, MERILA, OPREDELITVE), 93, 2013
32013
Normativne zadrege-empirični pristop
H Dobrovoljc, S Krek
na, 2011
32011
Prevedena večbesedna naselbinska imena in raba začetnice
H Dobrovoljc
Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr. zrc-sazu. si/sl …, 2017
22017
Online style guide for Slovene as a language resources hub
S Krek, H Dobrovoljc, K Dobrovoljc, D Popič
Electronic lexicography in the 21st century: thinking outside the paper …, 2013
22013
Primerjalne skladenjske zgradbe s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti
H Dobrovoljc
Jezikoslovni zapiski 11 (1), 2005
22005
Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika
H Dobrovoljc, M Stabej
Slavistična revija 67 (2), 373–384-373–384, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20