Maija Tiitu
TitleCited byYear
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet-Vyöhykkeiden kriteerit, alueprofiilit ja liikkumistottumukset
M Ristimäki, H Kalenoja, M Tiitu
Liikenne-ja viestintäministeriön julkaisuja 15 (97), 8.4, 2011
46*2011
Kaupunki-maaseutu-alueluokitus
V Helminen, K Nurmio, A Rehunen, M Ristimäki, K Oinonen, M Tiitu, ...
Suomen ympäristökeskus, 2014
422014
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa-jalankulku-, joukkoliikenne-ja autovyöhykkeiden kehitys vuosina 1985-2010
M Ristimäki, M Tiitu, H Kalenoja, V Helminen, P Söderström
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2013, 2013
282013
Sosiaali-ja terveyspalvelujen tarpeen, käytön ja tuottamisen alueelliset muutokset ja tulevaisuuden vaihtoehdot
A Rehunen, E Reissell, J Honkatukia, M Tiitu, M Pekurinen
Valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 41, 2016, 2016
112016
Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla–Kaupunkikudokset ja vyöhykkeet
M Ristimäki, M Tiitu, V Helminen, H Nieminen, K Rosengren, ...
Suomen ympäristökeskus, 2017
102017
Kaupungin-maaseudun alueluokitus: Paikkatietomuotoisen alueluokituksen muodostamisperiaatteet
V Helminen, K Nurmio, A Rehunen, M Ristimäki, K Oinonen, M Tiitu, ...
Suomen ympäristökeskus: Helsinki, 2013
9*2013
Helsingin metropolialueen yhdyskuntarakenne–Alakeskukset ja liikkuminen
V Helminen, P Kosonen, H Kalenoja, M Ristimäki, M Tiitu, H Tiikkaja
Suomen ympäristökeskus, 2014
72014
Travel-related zones of urban form–zone criteria, urban form statistical profiles, and travel habits
M Ristimäki, H Kalenoja, M Tiitu
Publications of the Ministry of Transport and Communications 15, 2011, 2011
72011
Urban–rural classification
V Helminen, K Nurmio, A Rehunen, M Ristimäki, K Oinonen, M Tiitu, ...
Reports of the Finnish Environment Institute 25, 2014, 2014
42014
Rakennetun alueen laajeneminen Suomen kaupunkiseuduilla–Kehitys vuosina 2000-2012
M Tiitu
Suomen ympäristökeskus, 2014
42014
Integrating green infrastructure and ecosystem services in land use planning. Results from two Finnish case studies
M Di Marino, M Tiitu, K Lapintie, A Viinikka, L Kopperoinen
Land Use Policy 82, 643–656, 2019
32019
Rakennetun alueen pinta-alan ennakointi–paikkatietoaineistojen ja-menetelmien hyödyntäminen rakennetun alueen muutosten laskennassa
M Tiitu, V Helminen, E Järvenpää, P Härmä, S Hattunen, A Rehunen
Suomen ympäristökeskus, 2015
32015
Expansion of the built-up areas in Finnish city regions–The approach of travel-related urban zones
M Tiitu
Applied Geography 101, 1-13, 2018
22018
Katsaus yhdyskuntarakenteen kehitykseen Suomessa 1990–2016
A Rehunen, M Ristimäki, A Strandell, M Tiitu, V Helminen
Suomen ympäristökeskus, 2018
22018
Yksin osana elinkaarta
E Terämä, M Tiitu, JM Paavola, A Vainio, N Määttänen, A Miettinen, ...
Valtioneuvoston kanslia, 2018
12018
Balancing Urban Green Space and Residential Infill Development: A Spatial Multi-Criteria Approach Based on Practitioner Engagement
M Tiitu, A Viinikka, L Kopperoinen, D Geneletti
Journal of Environmental Assessment Policy and Management 20 (03), 1840004, 2018
12018
Järvenpään viherrakenteen arvot ja hyödyt
L Kopperoinen, M Tiitu, A Viinikka, P Itkonen
Järvenpään kaupunki ja Suomen ympäristökeskus, 2016
12016
Taking a broader view in decisions on land use
K Oinonen, V Helminen, A Nissinen, R Paloniemi, A Rekola, A Rehunen, ...
Finnish Environment Institute, 2019
2019
Maankäytön päätöksiin laajempi näkökulma
K Oinonen, V Helminen, A Nissinen, R Paloniemi, A Rekola, A Rehunen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2019
2019
Kohti kestävämpää yhdyskuntarakennetta
A Rehunen, M Tiitu, N Ari
Ympäristö ja terveys, 10–15, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20