Seuraa
Antti Alaja
Antti Alaja
Expert, The Finnish Centre for New Economic Analysis
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa utak.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
The evolution of the national innovation system as programmatic policy idea in Finland
A Alaja, VP Sorsa
Science and Public Policy 47 (6), 834-843, 2020
162020
Talousteoriat ja työllisyyspolitiikka
J Ahokas, A Alaja, T Eskelinen
Teoksessa Jouko Kajanoja (toim.) Työllisyyskysymys. Helsinki: Into Kustannus …, 2018
162018
Yrittäjähenkinen valtio. Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan
A Alaja
Kansantaloudellinen aikakauskirja, 121-140, 2017
102017
Yrittäjähenkinen valtio. Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan
A Alaja
Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, 2016
102016
Mikä ihmeen degrowth? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon
A Alaja
Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4, 2011, 2011
102011
Policies for innovation in times of digitalization
LF Andersson, A Alaja, D Buhr, P Fink, N Stöber
Friedrich-Ebert-Stiftung Shanghai, 2017
82017
Taloutta työväelle. Markkinaliberalismin myyttejä murtamassa
A Alaja, E Suominen
Helsinki: Into-kustannus, 2013
82013
Policies for Innovation in Times of Digitalization: A comparative report on innovation policies in Finland, Sweden and Germany
LF Andersson, A Alaja, D Buhr, P Fink, NI Stöber
Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016
62016
Suomen tiedontuotannon regiimi: yksi vai monta?
VP Sorsa, A Alaja, J Kaitila
52021
Paltamo full employment experiment in Finland: a neo-chartalist job guarantee pilot program?
A Alaja, J Kajanoja
The Job Guarantee and Modern Money Theory: Realizing Keynes’s Labor Standard …, 2017
32017
Innovationsstrategien in Zeiten der Digitalisierung: ein Vergleich der Innovationspolitik in Finnland, Schweden und Deutschland
LF Andersson, A Alaja, D Buhr, P Fink, N Stöber
Bonn Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016
32016
Sosiaalisten investointien kolmas tie
A Alaja
Antti Alaja (eds.) Kriisikierteestä hyvän kehään, 67-95, 2012
32012
Tripartite political exchange and the Finnish social model
A AlAjA
Rethinking social risk in the Nordics, 147-168, 2011
32011
Minne menet tutkimus- ja innovaatiopolitiikka?
A Alaja, T Lemola
https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-analyysit/minne-menet …, 2023
22023
The power of the economic outlook: An ideational explanation of the distinct pattern of Finnish wage setting within the Nordic context
J Kaitila, VP Sorsa, A Alaja
European Journal of Industrial Relations 28 (4), 471-490, 2022
22022
Piketty ja eriarvoisuuden ideologinen luonne
A Alaja
TIEDE JA EDISTYS 47 (1-2), 47-52, 2022
22022
Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon
A Alaja
Kalevi Sorsa -säätiö, 2015
22015
Uskottavuuspaine ja vakavasti otettavat ideat:: eurooppalainen sosiaalidemokratia ja talouskuri 2010-luvulla
A Alaja
Poliittinen talous 12 (1), 2024
12024
Kiitettävän yleistajuinen johdatus moderniin rahateoriaan
A Alaja
12020
Partial organization and economic coordination: the gradual re-organization of Finnish corporatism
VP Sorsa, J Kaitila, A Alaja
Competition & Change: The Journal of Global Business and Political Economy, 2024
2024
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20