Follow
Tomi J Kallio
Tomi J Kallio
Professor, University of Vaasa (Finland) and Linnaeus University (Sweden)
Verified email at utu.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Ethos at stake: Performance management and academic work in universities
KM Kallio, TJ Kallio, J Tienari, T Hyvönen
Human Relations 69 (3), 685-709, 2016
2722016
Management-by-results and performance measurement in universities–implications for work motivation
KM Kallio, TJ Kallio
Studies in Higher Education 39 (4), 574-589, 2014
1962014
Taboos in corporate social responsibility discourse
TJ Kallio
Journal of Business Ethics 74 (2), 165-175, 2007
1752007
The Evolution of Organizations and Natural Environment Discourse Some Critical Remarks
TJ Kallio, P Nordberg
Organization & Environment 19 (4), 439-457, 2006
1422006
Laadullinen review-tutkimus metodina ja yhteiskuntatieteellisenä lähestymistapana
TJ Kallio
Hallinnon tutkimus 25 (2), 18–28, 2006
1342006
‘Rationalizing sustainable development’–a critical treatise
TJ Kallio, P Nordberg, A Ahonen
Sustainable Development 15 (1), 41-51, 2007
942007
Performance measurement in universities: ambiguities in the use of quality versus quantity in performance indicators
KM Kallio, TJ Kallio, G Grossi
Public Money & Management 37 (4), 293-300, 2017
802017
Physical space, culture and organisational creativity–a longitudinal study
TJ Kallio, KM Kallio, AJ Blomberg
Facilities 33 (5/6), 389-411, 2015
772015
Antecedents of organizational creativity: drivers, barriers or both?
A Blomberg, T Kallio, H Pohjanpää
Journal of Innovation Management 5 (1), 78-104, 2017
632017
Organising health services through modularity
M Vähätalo, TJ Kallio
International Journal of Operations & Production Management 35 (6), 925-945, 2015
482015
Käsite- ja tekstitutkimuksen metodologia: perusteita, näkökulmia ja haasteita johtamis-ja organisaatiotutkimuksen kannalta
A Ahonen, TJ Kallio
Turun kauppakorkeakoulu, 2002
452002
Teoreettinen tutkimus ja liiketaloustieteet
TJ Kallio
Liiketaloudellinen aikakauskirja 55 (4), 510–538, 2006
412006
Vastuullinen liiketoiminta
TJ Kallio, P Nurmi
Peruskysymyksiä ja esimerkkejä. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja …, 2005
33*2005
Organisaatiot, johtaminen ja ympäristö: organisaatiotieteellisen ympäristötutkimuksen ongelmista kohti yleistä teoriaa yritys-luontosuhteesta
TJ Kallio
Turun kauppakorkeakoulu, 2004
322004
From professional bureaucracy to competitive bureaucracy–redefining universities’ organization principles, performance measurement criteria, and reason for being
TJ Kallio, KM Kallio, A Blomberg
Qualitative Research in Accounting & Management 17 (1), 82-108, 2020
312020
Organisatorinen luovuus–Hypestä kohti luovuuden mahdollistavia organisaatiorakenteita
TJ Kallio, KM Kallio
Liiketaloudellinen Aikakauskirja 60 (1), 33-64, 2011
26*2011
Employee engagement and internal branding: two sides of the same coin?
K Suomi, S Saraniemi, M Vähätalo, TJ Kallio, T Tevameri
Corporate reputation review 24 (1), 48-63, 2021
252021
Matriisi-ja prosessimainen toimintatapa sairaalaorganisaatioiden uudelleenkehittämisessä
T Tevameri, TJ Kallio
Hallinnon tutkimus 28 (1), 15–32, 2009
212009
Bandwagoning municipal enterprises: institutional isomorphism and the search for the Third Way
TJ Kallio, P Kuoppakangas
Policy Studies 34 (1), 19-35, 2013
202013
Teoria ja teorianmuodostus liiketaloustieteissä
TJ Kallio, J Palomäki
Teoksessa: Menetelmäviidakon raivaajat, perusteita laadullisen …, 2011
172011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20