Seuraa
Tomi J Kallio
Tomi J Kallio
Professor, University of Vaasa (Finland) and Linnaeus University (Sweden)
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa utu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Ethos at stake: Performance management and academic work in universities
KM Kallio, TJ Kallio, J Tienari, T Hyvönen
Human Relations 69 (3), 685-709, 2016
2832016
Management-by-results and performance measurement in universities–implications for work motivation
KM Kallio, TJ Kallio
Studies in Higher Education 39 (4), 574-589, 2014
2032014
Taboos in corporate social responsibility discourse
TJ Kallio
Journal of Business Ethics 74 (2), 165-175, 2007
1772007
The Evolution of Organizations and Natural Environment Discourse Some Critical Remarks
TJ Kallio, P Nordberg
Organization & Environment 19 (4), 439-457, 2006
1432006
Laadullinen review-tutkimus metodina ja yhteiskuntatieteellisenä lähestymistapana
TJ Kallio
Hallinnon tutkimus 25 (2), 18–28, 2006
1422006
‘Rationalizing sustainable development’–a critical treatise
TJ Kallio, P Nordberg, A Ahonen
Sustainable Development 15 (1), 41-51, 2007
942007
Performance measurement in universities: ambiguities in the use of quality versus quantity in performance indicators
KM Kallio, TJ Kallio, G Grossi
Public Money & Management 37 (4), 293-300, 2017
852017
Physical space, culture and organisational creativity–a longitudinal study
TJ Kallio, KM Kallio, AJ Blomberg
Facilities 33 (5/6), 389-411, 2015
772015
Antecedents of organizational creativity: drivers, barriers or both?
A Blomberg, T Kallio, H Pohjanpää
Journal of Innovation Management 5 (1), 78-104, 2017
652017
Organising health services through modularity
M Vähätalo, TJ Kallio
International Journal of Operations & Production Management 35 (6), 925-945, 2015
502015
Käsite- ja tekstitutkimuksen metodologia: perusteita, näkökulmia ja haasteita johtamis-ja organisaatiotutkimuksen kannalta
A Ahonen, TJ Kallio
Turun kauppakorkeakoulu, 2002
452002
Teoreettinen tutkimus ja liiketaloustieteet
TJ Kallio
Liiketaloudellinen aikakauskirja 55 (4), 510–538, 2006
412006
From professional bureaucracy to competitive bureaucracy–redefining universities’ organization principles, performance measurement criteria, and reason for being
TJ Kallio, KM Kallio, A Blomberg
Qualitative Research in Accounting & Management 17 (1), 82-108, 2020
342020
Vastuullinen liiketoiminta
TJ Kallio, P Nurmi
Peruskysymyksiä ja esimerkkejä. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja …, 2005
33*2005
Organisaatiot, johtaminen ja ympäristö: organisaatiotieteellisen ympäristötutkimuksen ongelmista kohti yleistä teoriaa yritys-luontosuhteesta
TJ Kallio
Turun kauppakorkeakoulu, 2004
322004
Employee engagement and internal branding: two sides of the same coin?
K Suomi, S Saraniemi, M Vähätalo, TJ Kallio, T Tevameri
Corporate reputation review 24 (1), 48-63, 2021
272021
Organisatorinen luovuus–Hypestä kohti luovuuden mahdollistavia organisaatiorakenteita
TJ Kallio, KM Kallio
Liiketaloudellinen Aikakauskirja 60 (1), 33-64, 2011
26*2011
Matriisi-ja prosessimainen toimintatapa sairaalaorganisaatioiden uudelleenkehittämisessä
T Tevameri, TJ Kallio
Hallinnon tutkimus 28 (1), 15–32, 2009
212009
Bandwagoning municipal enterprises: institutional isomorphism and the search for the Third Way
TJ Kallio, P Kuoppakangas
Policy Studies 34 (1), 19-35, 2013
202013
Teoria, empiria ja käytäntö
TJ Kallio, J Palomäki
Teoksessa Puusa, A. & Juuti, P.(toim.) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja …, 2020
192020
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20