Peter Holozan
Peter Holozan
Amebis, d. o. o., Kamnik
Verified email at amebis.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Slovensko-angleški prevajalni sistem (a Slovene-English translation system)
M Romih, P Holozan
Proceedings of the 3rd Language Technologies Conference, Ljubljana, Slovenia …, 2002
132002
Morphological lexicon Sloleks 1.2. Slovenian language resource repository CLARIN. SI
K Dobrovoljc, S Krek, P Holozan, T Erjavec, M Romih
112015
Morphological lexicon Sloleks 2.0
K Dobrovoljc, S Krek, P Holozan, T Erjavec, M Romih, Š Arhar Holdt, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2019
82019
Uporaba strojnega ucenja za postavljanje vejic v slovenšcini
P Holozan
Revija Uporabna informatika, št, 2013
52013
The VoiceTRAN Speech Translation Demonstrator
J Žganec Gros, S Gruden, F Mihelič, T Erjavec, Š Vintar, P Holozan, ...
Proceedings of the IS-LTC, 234-239, 2006
52006
Kako dobro programi popravljajo vejice v slovenščini
P Holozan
V Zbornik Osme konference Jezikovne tehnologije, Ljubljana, Slovenia, 2012
42012
FIDA: a Corpus of the Slovene Language
S Krek, M Stabej, V Gorjanc, T Erjavec, M Romih, P Holozan
41998
Samodejno izdelovanje besedilnih logičnih nalog v slovenščini
P Holozan
Univerza v Ljubljani, 2011
32011
MULTEXT-east free lexicons 4.0
T Erjavec, Ş Bruda, I Derzhanski, L Dimitrova, R Garabík, P Holozan, ...
Jožef Stefan Institute, 2010
32010
Dodatne dvoumnosti zaradi popustljivosti analizatorja pri analizi slovenskih stavkov
P Holozan
V T. Erjavec in J. Žganec Gros (ur.): Jezikovne tehnologije, 146-149, 2006
32006
Slovensko-angleški prevajalni sistem
M Romih, P Holozan
Proceedings of the conference Jezikovne tehnologije, 2002
32002
Sistem za razreševanje koreferenc pri analizi slovenskih besedil in možnosti njegove uporabe
P Holozan
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 3 (1), 60-89, 2015
22015
Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih
ŠA Holdt, AB Končar, M Curk, P Gantar, P Holozan, M Horvat, N Jakop, ...
Založba ZRC, 2015
22015
Samodejno luščenje slovarja iz vzporednega korpusa s pomočjo vmesnega jezika in pomenskega razdvoumljanja
P Holozan
Šeste konference JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE, 43, 2008
22008
Uporaba glagolskih predlog pri strojnem prevajanju
P Holozan
Jezikovne tehnologije: zbornik B 7. mednarodne multi-konference …, 2004
22004
Infrastruktura za razvoj jezikovnih tehnologij-korpus FIDA in sistem ASES
M Romih, P Holozan
V T. Erjavec, J. Žganec Gros (ur.), Jezikovne tehnologije 166, 2002
22002
Razreševanje sklicev pri analizi slovenskih besedil
P Holozan
V T. Erjavec in J. Žganec Gros (ur.): Zbornik 9. konference Jezikovne …, 2014
12014
GIGAFIDA
N Logar, S Krek, T Erjavec, M Grčar, P Holozan, S Šuster
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2012
12012
Samodejno izdelovanje besedilnih logičnih nalog v slovenščini: Magistrsko delo
P Holozan
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2011
12011
What is needed for automatic production of simple and complex dictionary entries in the first Slovene online dictionary of abbreviations using Termania website
M Kompara, P Holozan
Proceedings of eLex, 140-146, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20