Lauri Hietajärvi
Lauri Hietajärvi
Tuntematon yhteys
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Media multitasking is associated with distractibility and increased prefrontal activity in adolescents and young adults
M Moisala, V Salmela, L Hietajärvi, E Salo, S Carlson, O Salonen, ...
NeuroImage 134, 113-121, 2016
772016
Phenomenal learning from Finland
K Lonka, J Makkonen, M Berg, M Talvio, E Maksniemi, M Kruskopf, ...
Edita, 2018
332018
Is student motivation related to socio-digital participation? A person-oriented approach
L Hietajärvi, H Tuominen-Soini, K Hakkarainen, K Salmela-Aro, K Lonka
Procedia-Social and Behavioral Sciences 171, 1156-1167, 2015
292015
Ilmiölähtöisesti kohti innostavaa oppimista
K Lonka, L Hietajärvi, R Hohti, M Nuorteva, AP Rainio, N Sandström, ...
Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia, 49-76, 2015
272015
Gaming is related to enhanced working memory performance and task-related cortical activity
M Moisala, V Salmela, L Hietajärvi, S Carlson, V Vuontela, K Lonka, ...
Brain Research 1655, 204-215, 2017
262017
Adolescents’ social networks: Exploring different patterns of socio-digital participation
S Li, L Hietajärvi, T Palonen, K Salmela-Aro, K Hakkarainen
Scandinavian Journal of Educational Research 61 (3), 255-274, 2017
192017
Sociodigital revolution: Digital natives vs digital immigrants
K Hakkarainen, L Hietajärvi, K Alho, K Lonka, K Salmela-Aro
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 918-923, 2015
162015
Beyond screen time: Multidimensionality of socio-digital participation and relations to academic well-being in three educational phases
L Hietajärvi, K Salmela-Aro, H Tuominen, K Hakkarainen, K Lonka
Computers in Human Behavior 93, 13-24, 2019
112019
Innovative schools: Teaching and learning in the digital era
K Lonka, L Hietajärvi, M Moisala, L Vaara
European Parliament, 2015
102015
Working document I
K Lonka, Mind the Gap Research Group
European Parliament (Ed.), Innovative Schools: Teaching & Learning in the …, 2015
82015
Sixth graders’ use of technologies in learning, technology attitudes and school well-being
N Halonen, L Hietajärvi, K Lonka, K Salmela-Aro
The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 2016
72016
Dimensions of adolescents' socio-digital participation
L Hietajärvi, J Seppä, K Hakkarainen
Qwerty, 2016
72016
Kuudesluokkalaisten nuorten sosiodigitaalinen osallistuminen, kiinnostuksen kohteet ja kouluhyvinvointi
L Hietajärvi, M Nuorteva, H Tuominen-Soini, K Hakkarainen, ...
Kasvatus 45 (5), 429-443, 2014
72014
Tulevaisuuden opettajankoulutus-millaiseen kouluun ja miten?
K Lonka, L Hietajärvi, J Makkonen, N Sandström, L Vaara
Uusi oppiminen, 93-111, 2013
72013
Identity profiles and digital engagement among Finnish high school students
R Mannerström, L Hietajärvi, J Muotka, K Salmela-Aro
Cyberpsychology 12 (1), 2018
42018
Work Burnout and Engagement Profiles Among Teachers
K Salmela-Aro, L Hietajärvi, K Lonka
Frontiers in psychology 10, 2254, 2019
22019
Report for EU Parliament 2015: Innovative Schools: Teaching & Learning in the Digital Era: Workshop Documentation
K Lonka, L Hietajärvi, M Moisala, H Tuominen-Soini, LJ Vaara, ...
European Union, 2015
22015
What engages digital natives
K Hakkarainen, L Hietajärvi, K Alho, K Lonka, K Salmela-Aro
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier, 2015
22015
Do Lions Quest (LQ) workshops have systematic impact on teachers’ social and emotional learning (SEL)? Samples from nine different countries
M Talvio, L Hietajärvi, M Matischek-Jauk
Universidad de Almería, 2019
12019
Tavoiteorientaatiot, koulutustavoitteet ja koulumenestys kuudennella luokalla
A Varonen, H Tuominen, L Hietajärvi, K Salmela-Aro, K Hakkarainen, ...
Psykologia 53 (2-3), 131-151, 2018
12018
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20