Sanna Aaltonen
Sanna Aaltonen
Department of Social Sciences, University of Eastern Finland
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uef.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Nuoret luukulla
S Aaltonen, P Berg, S Ikäheimo
Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä …, 2015
185*2015
Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä
S Aaltonen
Yliopistopaino, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2006
1172006
Nuoret luukulla-Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä
S Aaltonen, P Berg, S Ikäheimo
Tutkimuksesta tiiviisti: 2015_003, 2015
992015
Nuoret lastensuojelussa
S Aaltonen, A Heikkinen
Lastensuojelun ytimissä, 165-176, 2009
982009
‘Trying to push things through’: forms and bounds of agency in transitions of school-age young people
S Aaltonen
Journal of Youth Studies 16 (3), 375-390, 2013
762013
Ystävyydet
S Aaltonen, A Kivijärvi, M Peltola, T Tolonen
Annettu, otettu, itse tehty-Nuorten vapaa-aika tänään, 2011
662011
Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa
S Aaltonen, R Högbacka
Tampere university press, 2015
542015
Refleksiivisyyden ulottuvuudet
RA Högbacka, S Aaltonen
Umpikujasta oivallukseen: Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa, 2015
45*2015
Nuorten osallisuuden edistäminen: Selvitysmiehen raportti
H Hiilamo, A Määttä, K Koskenvuo, J Pyykkönen, T Räsänen, S Aaltonen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017
40*2017
Elämän umpisolmuja avaamassa.: Toimijuus ja institutionaaliset rajat nuorten siirtymissä
S Aaltonen
Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä: Nuorten elinolot vuosikirja …, 2012
392012
Tulkintoja tytöistä
S Aaltonen, P Honkatukia
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002
39*2002
Subjective orientations to the schooling of young people on the margins of school
S Aaltonen
Young 20 (3), 219-235, 2012
332012
Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus
S Aaltonen, S Lappalainen
Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot, 110-127, 2013
30*2013
Kovat kimmat otsikoissa ja otsikoiden takana
S Aaltonen, P Honkatukia
Tulkintoja tytöistä, 107-118, 2002
292002
Floating downstream? Parental support and future expectations of young people from less privileged backgrounds
S Aaltonen, S Karvonen
Sociology 50 (4), 714-730, 2016
262016
Challenges in gaining and re-gaining informed consent among young people on the margins of education
S Aaltonen
International Journal of Social Research Methodology 20 (4), 329-341, 2017
242017
Tytöt ja maine
S Aaltonen
Entäs tytöt.: Johdatus Tyttötutkimukseen., 2011
242011
Entäs tytöt
K Ojanen, H Mulari, S Aaltonen
Johdatus tyttötutkimukseen. Jyväskylä: Bookwell Oy, 2011
21*2011
Between rights and obligations–Rethinking youth participation at the margins
M Määttä, S Aaltonen
International Journal of Sociology and Social Policy, 2016
192016
Ruumiin rajat ja sukupuolinen häirintä
S Aaltonen
Teoksessa Puuronen, Anne & Välimaa, Raili (toim.): Nuori ruumis. Helsinki …, 2001
192001
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20