Follow
Joona Lehtomäki
Joona Lehtomäki
VU Amsterdam
Verified email at helsinki.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Global protected area expansion is compromised by projected land-use and parochialism
F Montesino Pouzols, T Toivonen, E Di Minin, AS Kukkala, P Kullberg, ...
Nature 516 (7531), 383-386, 2014
3622014
Methods and workflow for spatial conservation prioritization using Zonation
J Lehtomäki, A Moilanen
Environmental Modelling & Software 47, 128-137, 2013
2912013
Green areas around homes reduce atopic sensitization in children
L Ruokolainen, L Von Hertzen, N Fyhrquist, T Laatikainen, J Lehtomäki, ...
Allergy 70 (2), 195-202, 2015
2382015
Green infrastructure design based on spatial conservation prioritization and modeling of biodiversity features and ecosystem services
T Snäll, J Lehtomäki, A Arponen, J Elith, A Moilanen
Environmental management 57 (2), 251-256, 2016
1202016
Applying spatial conservation prioritization software and high-resolution GIS data to a national-scale study in forest conservation
J Lehtomäki, E Tomppo, P Kuokkanen, I Hanski, A Moilanen
Forest Ecology and Management 258 (11), 2439-2449, 2009
1092009
Costs of integrating economics and conservation planning
A Arponen, MAR Cabeza, J Eklund, H Kujala, J LEHTOMAeKI
Conservation Biology 24 (5), 1198-1204, 2010
692010
Effects of connectivity and spatial resolution of analyses on conservation prioritization across large extents
A Arponen, J Lehtomäki, J Leppänen, E Tomppo, A Moilanen
Conservation Biology 26 (2), 294-304, 2012
672012
A quick introduction to Zonation
E Di Minin, V Veach, J Lehtomäki, F Montesino Pouzols, A Moilanen
Helsingin yliopisto, 2014
502014
Spatial conservation prioritization for the East Asian islands: A balanced representation of multitaxon biogeography in a protected area network
J Lehtomäki, B Kusumoto, T Shiono, T Tanaka, Y Kubota, A Moilanen
Diversity and Distributions 25 (3), 414-429, 2019
232019
Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3): Loppuraportti
L Alakukku, J Bernal, P Ekholm, J Ekroos, J Gronroos, M Haveri, ...
Ministry of Agriculture and Forestry, 2014
232014
What data to use for forest conservation planning? A comparison of coarse open and detailed proprietary forest inventory data in Finland
J Lehtomäki, S Tuominen, T Toivonen, A Leinonen
PLoS One 10 (8), e0135926, 2015
202015
Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south‐central Finland
S Sirkiä, J Lehtomäki, H Lindén, E Tomppo, A Moilanen
Wildlife biology 18 (4), 337-353, 2012
182012
The impact of weather and the phase of the rodent cycle on breeding populations of waterbirds in Finnish Lapland
A Lehikoinen, S Fraixedas, D Burgas Riera, H Eriksson, H Henttonen, ...
Ornis Fennica 93 (1), 2016
152016
Complementarity and area-efficiency in the prioritization of the global protected area network
P Kullberg, T Toivonen, F Montesino Pouzols, J Lehtomäki, E Di Minin, ...
PLoS One 10 (12), e0145231, 2015
152015
Running a zonation planning project
JA Lehtomäki, AJ Moilanen, TK Toivonen, J Leathwick
University of Helsinki, 2016
112016
Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa-Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysien loppuraportti
N Mikkonen, N Leikola, A Lahtinen, J Lehtomäki, P Halme
Suomen ympäristökeskus, 2018
102018
Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
E Hellström, HP Ikäheimo, J Hakapää, J Lehtomäki, M Saari
Sitra. Työpaperi 29, 2019, 2019
82019
Luonnoltaan arvokkaat maatalousalueet Suomessa–määrittely, seuranta ja hoidon taloudelliset edellytykset
J Heliölä, J Lehtomäki, M Kuussaari, J Tiainen, M Piha, A Schulman, ...
Maa-ja metsätalousministeriö 1, 2009, 2009
82009
Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä
J Kuusterä, S Aalto, A Moilanen, T Toivonen, J Lehtomäki
Uudenmaan liitto, 2015
62015
Spatial conservation prioritization for Finnish forest conservation management
J Lehtomäki
Helsingin yliopisto, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20