Santtu Karhinen
Santtu Karhinen
Verified email at ymparisto.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementing flexible demand: Real-time price vs. market integration
F Kühnlenz, PHJ Nardelli, S Karhinen, R Svento
Energy 149, 550-565, 2018
342018
Private and social benefits of a pumped hydro energy storage with increasing amount of wind power
S Karhinen, H Huuki
Energy Economics 81, 942-959, 2019
172019
Flexible demand and supply as enablers of variable energy integration
H Huuki, S Karhinen, M Kopsakangas-Savolainen, R Svento
Journal of Cleaner Production 258, 120574, 2020
62020
Impact of a climate network: The role of intermediaries in local level climate action
S Karhinen, J Peltomaa, V Riekkinen, L Saikku
Global Environmental Change 67, 102225, 2021
42021
Drivers of household consumption expenditure and carbon footprints in Finland
M Salo, H Savolainen, S Karhinen, A Nissinen
Journal of Cleaner Production 289, 125607, 2021
42021
Utilizing the flexibility of distributed thermal storage in solar power forecast error cost minimization
H Huuki, S Karhinen, H Böök, AV Lindfors, M Kopsakangas-Savolainen, ...
Journal of Energy Storage 28, 101202, 2020
42020
Inter-regional and Inter-sectoral Labour Mobility and the Industry Life Cycle: A Panel Data Analysis of Finnish High Technology Sector
J Simonen, R Svento, S Karhinen, P McCann
New Frontiers in Interregional Migration Research, 151-179, 2018
42018
Turpeen rooli ja sen käytöstä luopumisen vaikutukset Suomessa
S Soimakallio, P Sankelo, M Kopsakangas-Savolainen, C Sederholm, ...
Sitra, 2020
32020
Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta
J Lounasheimo, S Karhinen, J Grönroos, H Savolainen, T Forsberg, ...
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 25, 2020, 2020
32020
The economic cost of hydropower environmental constraints under decreasing price volatility
H Huuki, S Karhinen, F Ashraf, AT Haghighi, H Marttila
Available at SSRN https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3539491, 2020
22020
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutosten kansallisen toimeenpanon vaikutusten selvitys ja arviointi : Automaatiovelvoite, tekniset järjestelmät sekä lämmitys- ja …
HL Kangas, T Turunen, S Karhinen, A Kotilainen, V Piikkilä, P Pihlajamaa, ...
22019
Vihreät toimet – ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen
T Kuusi, J Pohjola, T Kaskinen, V Kaitila, S Karhinen, A Kauhanen, ...
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:22, 2021
12021
Residential solar power profitability with thermal energy storage and carbon-corrected electricity prices
H Huuki, S Karhinen, H Böök, C Ding, E Ruokamo
Utilities Policy 68, 101157, 2021
12021
Kohti hiilineutraalia kuntaa: ilmastoverkoston vaikutus kunnan ilmastotyöhön ja päästöihin
V Riekkinen, L Saikku, S Karhinen, R Aro, T Helonheimo, J Peltomaa, ...
Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20, 2020
12020
Emissions reduction by dynamic optimization of distributed energy storage under aggregator's control
S Karhinen, H Huuki, E Ruokamo
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3032327, 2018
12018
THE EFFECT OF INFORMATION NUDGES ON ENERGY SAVING: OBSERVATIONS FROM A RANDOMIZED FIELD EXPERIMENT IN FINLAND
E Ruokamo, T Meriläinen, S Karhinen, J Räihä, P Suur-Uski, L Timonen, ...
Available at SSRN, 2021
2021
Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa
K Vierikko, V Helminen, K Oinonen, M Faehnle, S Karhinen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2021
2021
Executing circular economy strategies in practice in Finland. Results and experiences from Circwaste project
T Myllymaa, K Pitkänen, H Savolahti, H Dahlbo, J Judl, J Neuvonen, ...
Finnish Environment Institute, 2021
2021
How are the long distances between renewable energy sources and load centres reflected in locational marginal prices?
S Karhinen, H Huuki
Energy 210, 118546, 2020
2020
Assessing and valuing ecosystem services for managing hydropower constructed rivers systems
H Marttila, F Ashraf, A Torabi Haghighi, S Hellsten, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 18171, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20