Follow
Kaisa Lindholm (nee Laitinen)
Title
Cited by
Cited by
Year
Meanings of communication technology in virtual team meetings: Framing technology-related interaction
K Laitinen, M Valo
International Journal of Human-Computer Studies 111, 12-22, 2018
992018
Enablers of and constraints on employees' information sharing on enterprise social media
K Laitinen, A Sivunen
Information Technology & People 34 (2), 642-665, 2021
612021
Vuorovaikutusteknologia työyhteisössä: Teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön sosiaalisessa mediassa
K Laitinen
JYU dissertations, 2020
152020
Tunneilmaisu virtuaalitiimien tapaamisissa
K Laitinen, M Valo
Prologi 12 (1), 59-75, 2016
142016
Digital communication environments in the workplace
A Sivunen, K Laitinen
Workplace communication, 41-53, 2019
112019
Vuorovaikutusteknologia työyhteisössä
K Laitinen
Teknologiavälitteinen vuorovaikutus virtuaalitiimeissä ja työyhteisön …, 2020
92020
Slacking with the bot: Programmable social bot in virtual team interaction
K Laitinen, SM Laaksonen, M Koivula
Journal of Computer-Mediated Communication 26 (6), 343-361, 2021
82021
Digital communication environments in the workplace. Teoksessa L. Mikkola & M. Valo (toim.) Workplace Communication (s. 41–53)
A Sivunen, K Laitinen
New York: Routledge. https://doiorg. pc124152. oulu. fi 9443 (10.4324 …, 2020
72020
Puhekaverina botti: viestivä tekoäly inhimillistettynä vuorovaikutuskumppanina
SM Laaksonen, K Laitinen, M Koivula, T Sihvonen
Lähikuva, 2020
42020
Keskustelun, käsitysten ja käytänteiden voima: teknologiavälitteinen vuorovaikutus työyhteisössä
K Laitinen
Prologi: puheviestinnän vuosikirja 16 (1), 2020
42020
Työyhteisön teknologiavälitteinen vuorovaikutus
K Laitinen
Media ja viestintä 43 (4), 2020
32020
Triggered by Socialbots: Communicative Anthropomorphization of Bots in Online Conversations
SM Laaksonen, K Laitinen, M Koivula, T Sihvonen
Human-Machine Communication 6 (1), 8, 2023
2023
Prologos ry palkitsi kolme ansiokasta maisterintutkielmaa
K Laitinen, T Laapotti
Prologi 17 (1), 80-81, 2021
2021
Puhekaverina botti
SM Laaksonen, K Laitinen, M Koivula, T Sihvonen
Lähikuva–audiovisuaalisen kulttuurin tieteellinen julkaisu 33 (1), 63-78, 2020
2020
The Motivations and Constraints behind Employees’ Information Sharing on Enterprise Social Media
K Laitinen, A Sivunen
Academy of Management Proceedings 2019 (1), 14464, 2019
2019
Tunneilmaisu virtuaalitiimien tapaamisissa
M Valo, K Laitinen
PROLOGI, 59, 2016
2016
Vuorovaikutusteknologialle annetut merkitykset tiimien virtuaalitapaamisissa
K Laitinen
2015
Viestinnän talo
H Berg, M Salonen, H Riikonen, J Rantala, R Riikonen, M Fritze, ...
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18