Följ
Maria Yli-Renko
Maria Yli-Renko
PhD Student
Verifierad e-postadress på utu.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Seabird guano fertilizes Baltic Sea littoral food webs
K Gagnon, E Rothäusler, A Syrjänen, M Yli-Renko, V Jormalainen
PLoS One 8 (4), e61284, 2013
512013
Balancing algal toxicity and turbidity with predation risk in the three-spined stickleback
J Engström-Öst, M Öst, M Yli-Renko
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 377 (1), 54-59, 2009
192009
Personality‐Dependent Survival in the Marine Isopod Idotea balthica
M Yli‐Renko, O Vesakoski, JE Pettay
Ethology 121 (2), 135-143, 2015
182015
Sex and size matters: Selection on personality in natural prey-predator interactions
M Yli-Renko, JE Pettay, O Vesakoski
Behavioural Processes 148, 20-26, 2018
152018
Kotopellolta Rantalohkolle-Tehoa maatalouden vesiensuojeluun: TEHO-hankkeen (2008-2011) loppuraportti
A Lillunen, K Härjämäki, K Riiko, M Yli-Renko, A Kulmala, J Koskinen, ...
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011
62011
Teho-hankkeen raportteja, osa 3: fosforin kerrostuminen, lietteenlevitys sokerijuurikkaalle, lannan levityskokeilut, separointi, typen poisto
A Lillunen, M Yli-Renko
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011
32011
Lack of anti-predator recognition in a marine isopod under the threat of an invasive predatory crab
M Yli-Renko, JE Pettay, E Rothäusler, O Vesakoski
Biological Invasions 24 (10), 3189-3198, 2022
22022
Jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit vesistökuormituksen arvioinnissa
E Vartiainen, M Yli-Renko, L Laamanen, R Elo, J Koskinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014
12014
Pohjanlahden fladojen matalakuvaukset, syvyys-ja kasvillisuuskartoitukset
M Yli-Renko
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2013
12013
Kipsikokeilu TEHO-hankkeessa
M Yli-Renko, K Rasa
TEHO-hankkeen raportteja, osa 1/toim. Airi Kulmala, 2011
12011
Lisää hoidettuja perinnebiotooppeja ja laadukasta elinympäristöä hyötyhyönteisille:: Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen ehdotukset tulevalle CAP ohjelmalle.
E Lundström, T Birge, M Yli-Renko, A Karhunen, M Mussaari, ...
Ketonoidanlukko 2019, 8-9, 2019
2019
TEHO-hankkeen raportteja, osa 2: Peltomaan laatutesti: Ravinnetaseet
K Riiko, M Yli-Renko
Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011
2011
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–12