Stefan Rehak
Stefan Rehak
Ekonomická univerzita v Bratislave University of Economics in Bratislava
Verified email at euba.sk
Title
Cited by
Cited by
Year
Regionálna ekonómia a politika
M BUČEK, Š REHÁK, J TVRDOŇ
Iura Edition, Bratislava, 269, 2010
962010
Regionálny rozvoj-novšie teoretické koncepcie. Bratislava: Ekonóm
M BUČEK, A KOL
ISBN 80-225-2151-5, 2006
41*2006
Business clusters: promoting enterprise in Central and Eastern Europe
L Economic
OECD Publishing, 2005
372005
Knowledge creation and knowledge acquisition in the software industry in S lovakia: the case study of K ošice region
R Pástor, M Šipikal, Š Rehák
Regional Science Policy & Practice 5 (4), 401-415, 2013
232013
Lokálne ekonomické vplyvy univerzít
Š Rehák, P Džupka, L Sekelský, M Šebová
Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015
212015
Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti
M Šikula
Ekonomický ústav SAV, 2008
212008
Exploring spatial patterns of creative industries with firm level micro geographic data
Š Rehák, M Chovanec
Region Direct 2, 10-35, 2012
182012
Creative class and creative cities: A theoretical concept and its limits
S Rehak
Sociológia 46 (5), 599-619, 2014
14*2014
Inovatívne Slovensko–východiská a výzvy
M Balog
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, 2013
132013
Path dependency and path plasticity in emerging industries: Two cases from Slovakia
Š Rehák, O Hudec, M Buček
Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie 57 (1-2), 52-66, 2013
122013
Regional pathways towards the knowledge economy: experiences from Slovakia
S Rehak, M Sokol
K. Piech, 228-246, 2007
112007
Univerzita ako katalyzátor poznatkov v regiónoch
Š Rehák
Conference Proceedings 22, 2005
112005
Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
M Balog
Bratislava: Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2014
102014
The spatial pattern of creative industries in a transformation economy: the case of Slovakia
Š Rehák, G Maier, M Buček
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 155, 195-219, 2013
102013
KTO OSTÁVA A KTO ODCHÁDZA? MIGRAČNÉ ROZHODOVANIE ABSOLVENTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Š Rehák, I Dudová
Geografický časopis 70, 39-55, 2018
8*2018
Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky
M Buček, Š Rehák, O Hudec
Bratislava: Ekonóm, 2011
82011
The importance of automotive industry for the Slovak economy: empirical results
M Luptáčik, M Habrman, M Lábaj, Š Rehák
Bratislava, University of Economics in Bratislava, Department of Economic Policy, 2013
72013
Kvalitatívne metódy v regionálnom výskume
Š Rehák, M Šipikal
Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2011
72011
Creative capacity of European countries
M Alexy, M Káčer, Š Rehák
Hungarian Geographical Bulletin 67 (3), 201-222, 2018
62018
Výskum znalostí a poznatkov v ekonomike–koncepcie, metodológia, výsledky
M Buček, Š Rehák, O Hudec
Zborním z konferencie National and Regional Economics VIII. Herľany, 2010
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20