Sari Mitikka (Antikainen)
Sari Mitikka (Antikainen)
Research Scientist, Limnologist, Finnish Environment Institute SYKE
Verified email at ymparisto.fi
TitleCited byYear
The occurrence of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing in Finnish lakes
L Lepistö, S Antikainen, J Kivinen
Hydrobiologia 273 (1), 1-8, 1994
921994
Influence of EU policy on agricultural nutrient losses and the state of receiving surface waters in Finland
P Ekholm, K Granlund, P Kauppila, S Mitikka, J Niemi, K Rankinen, ...
MTT Agrifood Research Finland, 2007
612007
Agricultural lakes in Finland: current water quality and trends
P Ekholm, S Mitikka
Environmental Monitoring and Assessment 116 (1-3), 111-135, 2006
512006
Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun vuosille 2012–2013− päivitetyt arviointiperusteet ja niiden soveltaminen
J Aroviita, S Hellsten, J Jyväsjärvi, L Järvenpää, M Järvinen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2012
382012
Lakes in the Finnish Eurowaternet: status and trends
S Mitikka, P Ekholm
Science of the total environment 310 (1-3), 37-45, 2003
382003
Vesitutkimusten näytteenottomenetelmät
A Mäkelä, S Antikainen, I Mäkinen, J Kivinen, T Leppänen
Vesi-ja ympäristöhallitus, 1992
371992
The Finnish Eurowaternet with information about Finnish water resources and monitoring strategies
J Niemi, P Heinonen, S Mitikka, H Vuoristo, OP Pietiläinen, M Puupponen, ...
Finnish Environment Institute, 2001
352001
Suomen pintavesien tyypittelyn ja ekologisen luokittelujärjestelmän perusteet
KM Vuori, S Bäck, S Hellsten, SM Karjalainen, P Kauppila, HG Lax, ...
Suomen ympäristökeskus, 2006
312006
Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Osa I: Vertailuolot ja luokan määrittäminen, Osa II: Ihmistoiminnan ympäristövaikutusten arviointi
KM Vuori, S Mitikka, H Vuoristo
Suomen ympäristökeskus, 2009
302009
Pintavesien ekologisen tilan luokittelu. Osa I: Vertailuolot ja luokan määrittäminen, Osa II: Ihmistoiminnan ympäristövaikutusten arviointi
KM Vuori, S Mitikka, H Vuoristo
Suomen ympäristökeskus, 2009
302009
Rapid decline of dissolved nitrogen in Finnish lakes
S Rekolainen, S Mitikka, J Vuorenmaa, M Johansson
Journal of Hydrology 304 (1-4), 94-102, 2005
282005
Report on the implementation of the Nitrates Directive in Finland 2004
S Mitikka, R Britschgi, K Granlund, J Grönroos, P Kauppila, R Mäkinen, ...
Finnish Environment Institute, 2005
222005
Quality and trends of inland waters. Teoksessa: Eloranta, P.(toim.). Inland and Coastal Water of Finland. SIL XXIX Congress Lahti, Finland. 8.-14. August 2004. University of …
J Niemi, L Lepistö, J Mannio, S Mitikka, OP Pietiläinen
Palmenia Publishing, 2004
162004
Quality and trends of inland waters
J Niemi, L Lepistö, J Mannio, S Mitikka, OP Pietiläinen
Inland and Coastal Waters of Finland. Palmenia Publishing, University of …, 2004
152004
The basis for typology and ecological classification of water bodies in Finland
KM Vuori, S Bäck, S Hellsten, SM Karjalainen, P Kauppila, HG Lax, ...
Finnish Environment 807, 1-151, 2006
132006
Rehevöittävän kuormituksen vähentäminen
S Rekolainen, H Vuoristo, L Kauppi, S Bäck, M Eerola, T Jouttijärvi, ...
Taustaselvitys osa I, Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen, 2015
102015
Guidelines for the ecological and chemical status classification of surface waters for 2012–2013—Updated assessment criteria and their application
J Aroviita, S Hellsten, J Jyväsjärvi, L Järvenpää, M Järvinen, ...
Environmental Administration Guidelines 7 (2012), 1-144, 2012
102012
Pintavesien ekologisen tilan luokittelu (Classification of the Ecological Status of Surface Waters in Finland). Environmental Guide 3
KM Vuori, S Mitikka, H Vuoristo
Finnish Environment Institute, Helsinki, 2009
102009
Suomen pintavesien laatu 1990-luvun puolivälissä
S Antikainen, M Joukola, H Vuoristo
Vesitalous 2 (2000), 47-53, 2000
102000
The Finnish Eurowaternet: the European agencies monitoring network for Finnish inland waters
J Niemi, P Heinonen, S Mitikka, H Vuoristo, OP Pietiläinen, M Puupponen, ...
The Finnish Environment 445, 1-62, 2000
92000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20