ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΤΣΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΖΑΓΚΟΤΣΗ
Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ
Verified email at ac.eap.gr
Title
Cited by
Cited by
Year
GASTRONOMY, TOURIST EXPERIENCE AND LOCATION. THE CASE OF THE'GREEK BREAKFAST'.
A Kyriakaki, S Zagkotsi, N Trihas
Tourismos 11 (3), 2016
192016
Creating authentic gastronomic experiences for tourists through local agricultural products: The ‘Greek breakfast’project
A Kyriakaki, S Zagkotsi, N Trihas
International Scientific Conference-Tourism Trends and Advances in the 21, 2013
162013
Local cuisine and agricultural products as a means of enhancing tourists’ gastronomic experiences in Greece
N Trihas, A Kyriakaki, S Zagkotsi
IMIC2015: 1st International Conference on Experiential Tourism, 09-11, 2015
92015
Τουρισμός και περιβάλλον
Π Τσάρτας, Θ Σταυρινούδης, Σ Ζαγκότση, Α Κυριακάκη, Μ Βασιλείου
WWF Ελλάς/Αθήνα, 2010
82010
CreatingAuthenticGastronomicExperiencesthroughLocalAgriculturalProducts: The “GreekBreakfast” Project
A Kyriakaki, S Zagkotsi, N Trihas
5th International Scientific Conference-Tourism Trends and Advances in the …, 2013
42013
Eployment and Characteristics of Personnel in the Hotel Sector in Greece
V Efstathios, Z Smaragda
4th International biennial Congress “Hotelplan, 19-20, 2009
22009
Family and the rate of tourism development as factors generating mobility in the Greek tourism sector
S Zagkotsi
International Journal of Tourism Research 16 (2), 191-200, 2014
12014
Family as mobility factor in tourism sector
S Zagkotsi
El turismo en el Mediterráneo: Posibilidades de desarrollo y cohesión, 149, 2009
2009
Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα στον τουριστικό τομέα: εμπειρικές προσεγγίσεις σε τουριστικές περιοχές του νομού Χαλκιδικής
Σ Ζαγκότση
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9