Mall Orru
Mall Orru
Associated professor, Tallinn University of Technology
Verified email at ttu.ee
Title
Cited by
Cited by
Year
Sources and distribution of trace elements in Estonian peat
H Orru, M Orru
Global and planetary change 53 (4), 249-258, 2006
562006
Eesti turbasood
M Orru
Eesti Geoloogiakeskus, 1995
371995
Eesti turbavarud
M Orru
Eesti Geoloogiakeskus, 1992
371992
Eesti mahajäetud turbatootmisalade taastaimestumine
R Ramst, M Orru
Eesti Põlevloodusvarad ja-jäätmed 1, 6-7, 2009
272009
Microtopography and the properties of residual peat are convenient indicators for restoration planning of abandoned extracted peatlands
T Triisberg, E Karofeld, J Liira, M Orru, R Ramst, J Paal
Restoration Ecology 22 (1), 31-39, 2014
262014
Sustainable use of Estonian peat reserves and environmental challenges
M Orru, H Orru
Estonian Journal of Earth Sciences 57 (2), 87-93, 2008
232008
Possibilities of oil shale mining under the Selisoo mire of the Estonia oil shale deposit
M Orru, V Vaizene, JR Pastarus, Y Systra, I Valgma
Environmental Earth Sciences 70 (7), 3311-3321, 2013
192013
Jääksood, nende kasutamine ja korrastamine
J Paal, K Hein, K Heinsoo, B Holm, M Ilomets, M Ivask, E Karofeld, V Kõpp, ...
Keskkonnainvesteeringute Keskus & Eesti Turbaliit, VALI trükikoda, Tartu, 2011
182011
Estonian peat resources
M Orru, M Širokova, M Veldre
Geological survey of Estonia, Tallinn, 1992
171992
Kahjulikud elemendid Eesti turbas
M Orru, H Orru
Eesti Geoloogiakeskus, 2003
132003
Chemical properties of peat in three peatlands with balneological potential in Estonia
M Orrua, M Übnerc, H Orrud
Estonian Journal of Earth Sciences 60 (1), 43œ49, 2011
122011
Dependence of Estonian Peat Deposit Properties of Landscape Types and Feeding Conditions
M Orru
TUT Press, 2010
112010
Eesti mahajäetud turbatootmisalade revisjon. 2. etapp. Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Järva ja Tartu maakond. Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn
R Ramst, M Orru, V Salo, L Halliste
102006
Eesti mahajäetud turbatootmisalade revisjon. 1. etapp: Harju, Rapla ja Lääne maakond
R Ramst, M Orru, L Halliste
Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn (in Estonian), 2005
102005
Re-vegetation processes in cutaway peat production fields in Estonia in relation to peat quality and water regime
M Orru, K Ots, H Orru
Environmental monitoring and assessment 188 (12), 655, 2016
82016
Jääksoode korrastamise käsiraamat
J Paal, E Lode, J Pikka, R Raudsep, T Paal, M Ilomets, M Orru, E Leiner, ...
Tartu: Environmental Investment Centre, 2007
72007
Eesti soode hüdrogeoökoloogia
H Kink, E Andresmaa, M Orru
Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1998
71998
Handbook Estonian mires
M Orru
Estonian geological survey, Tallinn, 1995
71995
Estonian Natural Resources
R Raudsep
Informare Limited, 1991
61991
Kui palju on Eestis soid [How many peatlands are in Estonia]
M Orru
Eesti Loodus 10, 646-652, 1987
61987
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20