Fredrik Hartwig
Fredrik Hartwig
Senior Lecturer in Accounting, University of Gävle
Verified email at hig.se
Title
Cited by
Cited by
Year
What determines the use of capital budgeting methods?: Evidence from Swedish listed companies
SO Daunfeldt, F Hartwig
Journal of Finance and Economics 2 (4), 101-112, 2014
592014
The use of capital budgeting and cost of capital estimation methods in Swedish-listed companies
F Hartwig
Journal of Applied Business Research (JABR) 28 (6), 1451-1476, 2012
272012
Swedish and Dutch listed companies’ compliance with IAS 36 paragraph 134
F Hartwig
International Journal of Disclosure and Governance 12 (1), 78-105, 2015
182015
Redovisningsteorins grunder
F Hartwig
Studentlitteratur AB, 2018
132018
Preparers’ and non-preparers’ lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 ‘business combinations’
F Hartwig
Liiketaloudellinen Aikakauskirja 63 (3-4), 30-60, 2012
132012
Accounting and auditing of sustainability: Sustainable Indicator Accounting (SIA)
A Fagerström, F Hartwig, G Cunningham
Sustainability: The Journal of Record 10 (1), 45-52, 2017
92017
Redovisning av hållbart förädlingsvärde
A Fagerström, F Hartwig, P Lindberg
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2016
52016
Four Papers on Top Management's Capital Budgeting and Accounting Choices in Practice
F Hartwig
Företagsekonomiska institutionen, 2012
42012
Do audited firms have lower cost of debt?
A Huq, F Hartwig, N Rudholm
32018
Reflektioner kring hållbarhetsredovisnings-postulat och syftet med hållbarhetsredovisning
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2016
32016
Sustainability Accounting for Externalities
F Hartwig, J Kågström, A Fagerström
Sustainability: The Journal of Record 12 (3), 158-162, 2019
22019
Så kan företagens redovisning och styrsystem underlätta implementeringen av hållbarhetsstrategier
A Fagerström, F Hartwig
Balans: tidskrift för redovisning och revision, 1-4, 2017
22017
Free to choose: Do voluntary audit reforms increase employment growth?
AM Huq, SO Daunfeldt, F Hartwig, N Rudholm
International Journal of the Economics of Business 28 (1), 163-178, 2021
12021
Redovisningsmanipulation och kopplingen mellan redovisning och beskattning
P Lindberg, F Hartwig
Iustus förlag, 2018
12018
Betydelsen av internt genererat kapital för en långsiktigt hållbar företagstillväxt
SO Daunfeldt, Å Grek, F Hartwig, N Rudholm
Perspektiv på kapitalförsörjning, 33, 2017
12017
Accounting for a Sustainable Use of Resources and Capital Maintenance: A Value-added Approach
A Fagerström, F Hartwig
The International Journal of Sustainability in Economic, Social and Cultural …, 2016
12016
Räkenskapsanalys: Grunder för bedömning av företag och bostadsrättsföreningar
P Lindberg, A Hedman, F Hartwig
Liber, 2020
2020
Redovisning av externaliteter-några reflektioner
F Hartwig, A Fagerström, J Kågström
Balans: tidskrift för redovisning och revision 3, 25-28, 2018
2018
Hur kapitalstrukturen påverkar den långsiktigt hållbara företagstillväxten
SO Daunfeldt, Å Grek, F Hartwig, N Rudholm
Tillväxtanalys, 2017
2017
Accounting for sustainability indicators: A systemised model
F Hartwig, S Homayoun
Atremi AB, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20