Seuraa
Jukka Pellinen
Jukka Pellinen
Professor of Management Accounting, University of Jyväskylä
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Talousohjaus ja kustannuslaskenta
M Järvenpää, A Länsiluoto, V Partanen, J Pellinen
Helsinki: WSOYpro Oy, 2010
4852010
Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu
J Pellinen
Talentum, 2003
4242003
Making price decisions in tourism enterprises
J Pellinen
International Journal of Hospitality Management 22 (2), 217-235, 2003
1992003
ERP in action—Challenges and benefits for management control in SME context
H Teittinen, J Pellinen, M Järvenpää
International Journal of Accounting Information Systems 14 (4), 278-296, 2013
1872013
Talousjohtaminen
J Pellinen
Talentum, 2005
1752005
Institutional logics, ICT and stability of management accounting
T Hyvönen, J Järvinen, J Pellinen, T Rahko
European accounting review 18 (2), 241-275, 2009
1672009
A virtual integration—The management control system in a multinational enterprise
T Hyvönen, J Järvinen, J Pellinen
Management Accounting Research 19 (1), 45-61, 2008
1442008
The role of standard software packages in mediating management accounting knowledge
T Hyvönen, J Järvinen, J Pellinen
Qualitative Research in Accounting & Management 3 (2), 145-160, 2006
912006
Talousjohtaminen. 2., uudistettu painos
J Pellinen
Helsinki: Alma Talent, 2017
592017
Contracting out municipal accounting: the role of institutional entrepreneurship
T Hyvönen, J Järvinen, L Oulasvirta, J Pellinen
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2012
522012
Kannattava maatilayritys
J Pellinen, A Enroth, T Harmoinen
Tieto tuottamaan 124, 2008
432008
Performance measurement system in the situation of simultaneous vertical and horizontal integration
J Pellinen, H Teittinen, M Järvenpää
International Journal of operations & production management, 2016
382016
Dynamics of creating a new role for business controllers
T Hyvonen, J Jarvinen, J Pellinen
Nordic Journal of Business 64, 21-39, 2015
372015
Blame game or dialogue? Financial, professional and democratic accountabilities in a complex health care setting
J Pellinen, T Mättö, K Sippola, A Rautiainen
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2018
302018
Hyvinvoinnin teoriat hyvinvoinnin edistämisessä ja poliittisessa päätöksenteossa
IP Niemi, A Rautiainen, S Kannasoja, K Haapakoski, J Pellinen, ...
Hallinnon tutkimus 36 (3), 2017
262017
Talousohjaus ja kustannuslaskenta. 2. uud. p
M Järvenpää, A Länsiluoto, V Partanen, J Pellinen
Helsinki: Sanoma Pro 240, 234-239, 2013
232013
Kansainvälisen yrityksen talous Marko Järvenpää, Jukka Pellinen, Aila Virtanen
M Järvenpää, J Pellinen, A Virtanen
Wsoypro, 2007
222007
Kasvuyrityksen taloushallinto
J Pellinen
Teoksessa Laukkanen, M.(toim.). Kasvuyritys. Talentum, 2007
142007
Accounting, microfoundations, hybridization and longitudinal conflict in a Finnish health care organization
A Rautiainen, T Mättö, K Sippola, JO Pellinen
Accounting, Auditing & Accountability Journal 35 (3), 863-886, 2021
132021
Exploring management control system typologies: an organisation-level view
T Jukka, J Pellinen
Journal of accounting & organizational change 16 (3), 427-445, 2020
102020
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20