Markku Puustinen
Markku Puustinen
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ymparisto.fi
NimikeViittauksetVuosi
On-line measurement of some selected soil properties using a VIS–NIR sensor
AM Mouazen, MR Maleki, J De Baerdemaeker, H Ramon
Soil and Tillage Research 93 (1), 13-27, 2007
2782007
Influence of cultivation methods on suspended solids and phosphorus concentrations in surface runoff on clayey sloped fields in boreal climate
M Puustinen, J Koskiaho, K Peltonen
Agriculture, Ecosystems & Environment 105 (4), 565-579, 2005
1642005
Retaining agricultural nutrients in constructed wetlands—experiences under boreal conditions
J Koskiaho, P Ekholm, M Räty, J Riihimäki, M Puustinen
Ecological Engineering 20 (1), 89-103, 2003
1632003
Influence of seasonal and annual hydrological variations on erosion and phosphorus transport from arable areas in Finland
M Puustinen, S Tattari, J Koskiaho, J Linjama
Soil and Tillage Research 93 (1), 44-55, 2007
1402007
Emission of the greenhouse gases nitrous oxide and methane from constructed wetlands in Europe
AK Søvik, J Augustin, K Heikkinen, JT Huttunen, JM Necki, ...
Journal of environmental quality 35 (6), 2360-2373, 2006
1332006
Assessment of soluble phosphorus load in surface runoff by soil analyses
M Yli-Halla, H Hartikainen, P Ekholm, E Turtola, M Puustinen, K Kallio
Agriculture, Ecosystems & Environment 56 (1), 53-62, 1995
1241995
Contribution of particulate phosphorus to runoff phosphorus bioavailability
R Uusitalo, E Turtola, M Puustinen, M Paasonen-Kivekäs, J Uusi-Kämppä
Journal of Environmental Quality 32 (6), 2007-2016, 2003
1102003
Kuivatustila, viljelykäytäntö ja vesistökuormitukseen vaikuttavat ominaisuudet Suomen pelloilla
M Puustinen, E Merilä, J Palko, P Seuna
Vesi-ja ympäristöhallinnon julkaisuja–sarja A 198, 319, 1994
741994
Area of cultivated acid sulfate soils in Finland
M Yli‐Halla, M Puustinen, J Koskiaho
Soil Use and management 15 (1), 62-67, 1999
701999
Phosphorus removal in a wetland constructed on former arable land
A Liikanen, M Puustinen, J Koskiaho, T Väisänen, P Martikainen, ...
Journal of environmental quality 33 (3), 1124-1132, 2004
692004
VIHMA—A tool for allocation of measures to control erosion and nutrient loading from Finnish agricultural catchments
M Puustinen, E Turtola, M Kukkonen, J Koskiaho, J Linjama, R Niinioja, ...
Agriculture, ecosystems & environment 138 (3-4), 306-317, 2010
602010
Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus
M Puustinen, J Koskiaho, J Jormola, L Järvenpää, A Karhunen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2007
542007
Influence of no-tillage on the distribution and lability of phosphorus in Finnish clay soils
P Muukkonen, H Hartikainen, K Lahti, A Särkelä, M Puustinen, L Alakukku
Agriculture, ecosystems & environment 120 (2-4), 299-306, 2007
532007
Maatalouden vesiensuojelukosteikot. Vesikot-projektin loppuraportti
M Puustinen, J Koskiaho, V Gran, J Jormola, T Maijala, M Mikkola-Roos, ...
Suomen ympäristökeskus, 2001
312001
Reduced tillage: Influence on erosion and nutrient losses in a clayey field in southern
J Koskiaho, S Kivisaari, S Vermeulen, R Kauppila, K Kallio, M Puustinen
MTT Agrifood Research Finland, 2002
282002
Effect of soil tillage on erosion and nutrient transport in plough layer runoff
M Puustinen
National Board of Waters and the Environment. Vesi-ja ympäristöhallitus, 1994
281994
Viljelymenetelmien vaikutus pintaeroosioon ja ravinteiden huuhtoutumiseen
M Puustinen
Suomen ympäristökeskus, 1999
271999
Bioenergian uudet haasteet Suomessa ja niiden ympäristönäkökohdat. Nykytilakatsaus
R Antikainen, J Tenhunen, M Ilomäki, P Mickwitz, P Punttila, M Puustinen, ...
Suomen ympäristökeskus, 2007
232007
Maatalous Itämeren rehevöittäjänä
R Uusitalo, P Ekholm, E Turtola, H Pitkänen, H Lehtonen, K Granlund, ...
MTT, 2007
232007
Function and potential of constructed wetlands for the control of N and P transport from agriculture and peat production in boreal climate
J Koskiaho, M Puustinen
Journal of Environmental Science and Health 40 (6-7), 1265-1279, 2005
232005
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20