Jukka Utriainen
Jukka Utriainen
Researcher, Department of Education, University of Jyväskylä
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Reading to learn from online information: Modeling the factor structure
C Kiili, DJ Leu, J Utriainen, J Coiro, L Kanniainen, A Tolvanen, ...
Journal of Literacy Research 50 (3), 304-334, 2018
342018
University applicants’ critical thinking skills: The case of the Finnish educational sciences
J Utriainen, M Marttunen, E Kallio, P Tynjälä
Scandinavian Journal of Educational Research 61 (6), 629-649, 2017
232017
Measuring and Supporting Pre-Service Teachers' Self-Efficacy towards Computers, Teaching, and Technology Integration
C Kiili, M Kauppinen, J Coiro, J Utriainen
Journal of Technology and Teacher Education 24 (4), 443-469, 2016
202016
Assessing complexity in learning outcomes–a comparison between the SOLO taxonomy and the model of hierarchical complexity
K Stålne, S Kjellström, J Utriainen
Assessment & Evaluation in Higher Education 41 (7), 1033-1048, 2016
182016
Validation of a modified version of the Experiences of Teaching and Learning Questionnaire
J Utriainen, P Tynjälä, E Kallio, M Marttunen
Studies in Educational Evaluation 56, 133-143, 2018
102018
Opettajankoulutuksen vetovoima
HLT Heikkinen, J Utriainen, I Markkanen, M Pennanen, M Taajamo, ...
opetus-ja kulttuuriministeriö, 2020
32020
Lukiomenestyksen ja yliopisto-opintojen aloitushetken iän yhteys yliopisto-opinnoissa menestymiseen ja opintojen etenemiseen: Seurantatutkimus
E Kallio, J Utriainen, M Niilo-Rämä, E Räikkönen
Kasvatus 49 (4), 2018
22018
Opiskelijavalintojen kehittäminen kasvatustieteessä: tutkimus-ja kehityshankkeen loppuraportti
J Utriainen, E Kallio, P Tynjälä
Työpapereita/Koulutuksen tutkimuslaitos, 2012
12012
Multiple Mini Interview as a Selection Tool for Initial Teacher Education Admissions
RL Metsäpelto, J Utriainen, AM Poikkeus, J Muotka, A Tolvanen, ...
PsyArXiv, 2020
2020
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–9