Turo Hjerppe
Turo Hjerppe
Researcher, Finnish Environment Institute (SYKE); PhD student, Aalto University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa ymparisto.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Participatory multi-criteria decision analysis in valuing peatland ecosystem services—Trade-offs related to peat extraction vs. pristine peatlands in Southern Finland
H Saarikoski, J Mustajoki, T Hjerppe, K Aapala
Ecological Economics 162, 17-28, 2019
162019
Willingness to participate in the restoration of waters in an urban–rural setting: Local drivers and motivations behind environmental behavior
A Sarvilinna, V Lehtoranta, T Hjerppe
Environmental Science & Policy 85, 11-18, 2018
132018
Are Urban Stream Restoration Plans Worth Implementing?
A Sarvilinna, V Lehtoranta, T Hjerppe
Environmental Management 59 (1), 10-20, 2017
112017
Participatory operations model for cost-efficient monitoring and modeling of river basins—A systematic approach
O Malve, T Hjerppe, S Tattari, S Väisänen, I Huttunen, N Kotamäki, ...
Science of The Total Environment 540, 79-89, 2016
112016
A practical tool for selecting cost-effective combinations of phosphorus loading mitigation measures in Finnish catchments
T Hjerppe, S Väisänen
International Journal of River Basin Management 13 (3), 363-376, 2015
102015
Monetary assessment of the recreational benefits of improved water quality–description of a new model and a case study
T Hjerppe, E Seppälä, S Väisänen, M Marttunen
Journal of Environmental Planning and Management 60 (11), 1944-1966, 2017
82017
Kaupunkipuron kunnostaminen
A Sarvilinna, T Hjerppe, M Arola, L Hämäläinen, J Jormola
Suomen ympäristökeskus, 2012
72012
Purojen merkitys helsinkiläisille. Helsingin pienvesiohjelman yhteiskunnallinen kannattavuus
V Lehtoranta, A Sarvilinna, T Hjerppe
Suomen ympäristökeskus, 2012
72012
Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan: KiertoVesi-hankkeen loppuraportti
M Puustinen, S Tattari, S Väisänen, P Virkajärvi, M Räty, K Järvenranta, ...
Suomen ympäristökeskus, 2019
5*2019
Ravinteiden kierrätys alkutuotannossa ja sen vaikutukset vesien tilaan
M Puustinen, S Tattari, S Väisänen, P Virkajärvi, M Räty, K Järvenranta, ...
KiertoVesi-hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 22, 2019, 2019
52019
Ruovikoituminen ja vedenlaatu Suomenlahdella: kyselytutkimuksen tulokset
E Laukkonen, L Vesikko, T Hjerppe, L Ahopelto, M Marttunen, K Kostamo, ...
Suomen ympäristökeskus, 2012
52012
Utilizing ecosystem service classifications in multi-criteria decision analysis–Experiences of peat extraction case in Finland
J Mustajoki, H Saarikoski, V Belton, T Hjerppe, M Marttunen
Ecosystem Services 41, 101049, 2020
42020
Probabilistic Evaluation of Ecological and Economic Objectives of River Basin Management Reveals a Potential Flaw in the Goal Setting of the EU Water Framework Directive
T Hjerppe, A Taskinen, N Kotamäki, O Malve, J Kettunen
Environmental management 59 (4), 584-593, 2017
42017
A Mire of Discount Rates: Delaying Conservation Payment Schedules in a Choice Experiment
I Grammatikopoulou, J Artell, T Hjerppe, E Pouta
Environmental and Resource Economics 77 (3), 615-639, 2020
22020
Luonnon monimuotoisuuden ja vesien-ja merenhoidon tavoitteiden edistäminen maankäyttö-ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa
SR Saarela, T Turunen, U Saastamoinen, A Raunio, P Ahlroth, ...
Suomen ympäristökeskus, 2020
22020
“Moor, later?”–Effect of payment schedule timing in choice experiment: application from mire conservation in Finland
J Artell, I Grammatikopoulou, T Hjerppe, E Pouta
EAERE2017-23rd Annual Conference of the European Association of …, 2017
22017
Vesienhoidon vuorovaikutteinen ja kokonaisvaltainen suunnittelu. Yhteenveto Karvianjoen tulevaisuustarkastelut-hankkeen tuloksista
M Marttunen, M Dufva, K Martinmäki, I Sammalkorpi, T Hjerppe, ...
Suomen ympäristökeskus, 2012
22012
Luonnosta ratkaisuja kaupunki suunnittelun haasteisiin
R Paloniemi, A Rekola, S Vikström, IM Koskela, K Mäkinen, M Marttunen, ...
12019
Toimivimmat mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyk-sen kustannustehokkaaseen hallintaan
S Tattari, M Puustinen, H Ahtiainen, T Hjerppe, M Huttunen, A Iho, ...
Valtioneuvoston kanslia, 2017
12017
Vesienhoito Kauvatsan reitillä–nykytila ja toimenpidesuositukset
T Hjerppe, S Väisänen, I Sammalkorpi
Suomen ympäristökeskus, 2014
12014
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20