Jon P Knudsen
Title
Cited by
Cited by
Year
Emergence of regional leadership–a field approach
RH Normann, HCG Johnsen, JP Knudsen, M Vasström, IG Johnsen
Regional Studies 51 (2), 273-284, 2017
232017
Sterke regioner-Forskning och reform
JP Knudsen
Fagbokforlaget, 2005
192005
Politikk for innovative regioner
RD Fitjar, A Isaksen, JP Knudsen
Cappelen Damm, 2016
152016
Smart 4H. Forslag til smart spesialisering for Nordland
Å Mariussen, JP Knudsen, A Gjertsen, J Løvland, B Lindeløv
NF Rapport 4, 2013, 2013
132013
Towards a new spatial perspective–Norwegian politics at the crossroads
JP Knudsen
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 72 (2), 67-81, 2018
122018
Vicarious habitation–reinterpreting the role of peripheral living in a Nordic context
JP Knudsen
European Planning Studies 26 (2), 279-296, 2018
112018
En vurdering av fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør og partnerskapenes funksjon i den sammenheng
JP Knudsen, B Moen, LO Persson, S Skålnes, JM Steineke
Stockholm: Nordregio 1, 2005
112005
Hvitt stakitt og fiberoptikk: regionale myter, regional makt
JP Knudsen, H Skjeie
Kristiansand, Høyskoleforl, 2002
92002
Kulturspredning i et strukturelt perspektiv
JP Knudsen
Meddelanden från Lunds Universitets geografiska institutioner. Avhandlingar 119, 1994
91994
Kulturspredning i et strukturelt perspektiv: eksemplifisert ved politisk og religiøs endring under moderniseringen av det norske samfunn;* religios
JP Knudsen
Lund University Press, 1994
81994
Action research strategies at the “third place”
HC Johnsen, JP Knudsen, R Normann
Rainer Hampp Verlag, 2014
72014
Innovation, culture and politics–An outline for investigating criss-crossing Nordic cleavages
JP Knudsen
Hva er innovasjon, 314-342, 2011
72011
Innledning
JP Knudsen, T Lauvdal
Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning, 2019
6*2019
Fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør og partnerskapenes funksjon i den sammenheng
JP Knudsen, LO Persson, S Skålnes, JM Steineke
Nordregio, 2005
62005
Skolen som regionalt prosjekt
JP Knudsen
Skolens kvalitet skapes lokalt. Presentasjon av funn fra …, 2015
52015
The sociocultural basis for innovation
JP Knudsen
New avenues for regional innovation systems-theoretical advances, empirical …, 2018
42018
Sørlandsbilder: 3 Scenarier for Agder
JP Knudsen, DI Jacobsen, A Svendal
Agderforskning, 1990
41990
Education and social structure
JP Knudsen
Higher Education in a Sustainable Society, 29-50, 2015
32015
Future challenges and institutional preconditions for regional development policy
JP Knudsen
Nordregio, 2003
32003
Smart Specialisation—Norwegian Adoptions
JP Knudsen, AC Schulze-Krogh, R Normann
Journal of the Knowledge Economy, 1-21, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20