Markus Talvio
Markus Talvio
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Toimiva vuorovaikutus
M Talvio, U Klemola
Juva: Bookwell Digital, 2017
992017
Phenomenal learning from Finland
K Lonka, J Makkonen, M Berg, M Talvio, E Maksniemi, M Kruskopf, ...
Edita, 2018
752018
Revisiting gordon´ s teacher effectiveness traininig: an intervention study on teachers´ social and emotional learning
M Talvio, K Lonka, E Komulainen, M Kuusela, T Lintunen
Universidad de Almería, 2013
442013
The development of teachers’ responses to challenging situations during interaction training
M Talvio, K Lonka, E Komulainen, M Kuusela, T Lintunen
Teacher development 19 (1), 97-115, 2015
322015
The benefits of teachers’ workshops on their social and emotional intelligence in four countries
M Talvio, M Berg, T Litmanen, K Lonka
Creative Education, 2016
252016
How do teachers benefit from training on social interaction skills?: Developing and utilising an instrument for the evaluation of teachers social and emotional learning
M Talvio
Helsingin yliopisto, 2014
252014
Toimiva vuorovaikutus
U Klemola, M Talvio
Jyväskylä: PS-kustannus, 2017
202017
The development of the Dealing with Challenging Interaction (DCI) method to evaluate teachers’ social interaction skills
M Talvio, K Lonka, E Komulainen, M Kuusela, T Lintunen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 621-630, 2012
172012
Una nueva mirada a la formación en eficacia docente de Gordon (TET): Un estudiointervención en el aprendizaje social y emocional del profesorado
M Talvio, K Lonka, E Komulainen, M Kuusela, T Lintunen
Electronic journal of research in educational psychology 11 (3), 693-716, 2013
162013
Progress in Teachers' Readiness to Promote Positive Youth Development among Students during the Lions Quest Teaching Workshop.
M Talvio, M Berg, E Ketonen, E Komulainen, K Lonka
Journal of Education and Training Studies 3 (6), 1-13, 2015
112015
Nuorisotyö verkostoissa
M Talvio
Teoksessa Paananen, Terhi & Tuominen, Hans (toim.) Nuorisotyön käsikirja …, 2005
112005
How do teachers benefit from training on social interaction skills
M Talvio
Developing and utilizing an instrument for the evaluation of teachers social …, 2014
82014
International variation in perceiving goals of a youth development programme (Lions Quest)
M Talvio, K Lonka
The European Journal of Social & Behavioural Sciences, 2013
72013
Training programme for novice physical activity instructors using Teaching Personal and Social Responsibility (TPSR) model: A programme development and protocol
HM Toivonen, PM Wright, M Hassandra, MS Hagger, N Hankonen, ...
International Journal of Sport and Exercise Psychology 19 (2), 159-178, 2021
62021
Do Lions Quest (LQ) workshops have systematic impact on teachers’ social and emotional learning (SEL)? Samples from nine different countries
M Talvio, L Hietajärvi, M Matischek-Jauk
Universidad de Almería, 2019
62019
Hyvä oppimisilmapiiri ja opiskelijan kohtaaminen
A Numminen, M Talvio
Yliopisto-opettajan käsikirja, 2009
62009
How long lasting are the effects of training on interaction skills? Teachers’ sample
M Talvio, E Ketonen, K Lonka
Proceedings of 2014 International Conference on Advanced Education and …, 2014
52014
How to create a flourishing classroom? An intervention protocol for enhancing teachers’ social and emotional learning
M Talvio, K Lonka
Positive Psychological Intervention Design and Protocols for Multi-Cultural …, 2019
42019
Exploring the coherence of the goals achieved through a youth development programme
M Talvio, M Berg, E Komulainen, K Lonka
Procedia-Social and Behavioral Sciences 217, 469-476, 2016
42016
How does continuing training on social interaction skills benefit teachers?
M Talvio, M Berg, K Lonka
Procedia-Social and Behavioral Sciences 171, 820-829, 2015
42015
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20