Seuraa
Helena Leino
Helena Leino
Associate professor in Environmental policy, Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Yleinen ongelma, yksi tapaus
H Leino
Tapaustutkimuksen taito, 214-227, 2007
1362007
Kansalaisosallistuminen ja kaupunkisuunnittelun dynamiikka: Tutkimus Tampereen Vuoreksesta.
H Leino
Tampere University Press, 2006
1142006
Do matters of concern matter? Bringing issues back to participation
H Leino, M Laine
Planning Theory 11 (1), 89-103, 2012
862012
Situated knowledge–situated legitimacy: Consequences of citizen participation in local environmental governance
H Leino, J Peltomaa
Policy and Society 31 (2), 159-168, 2012
612012
What can co-creation do for the citizens? Applying co-creation for the promotion of participation in cities
H Leino, E Puumala
Environment and Planning C: Politics and Space 39 (4), 781-799, 2021
582021
Bypassing publicity for getting things done: Between informal and formal planning practices in Finland
P Bäcklund, L Häikiö, H Leino, V Kanninen
Planning Practice & Research 33 (3), 309-325, 2018
512018
Tulkinnan mahti: Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin
L Häikiö, H Leino
Tampere University Press, 2014
312014
Boundary interaction in emerging scenes: Two participatory planning cases from Finland
H Leino
Planning Theory & Practice 13 (3), 383-396, 2012
292012
Tulkitsevan politiikka-analyysin lähtökohdat
L Häikiö, H Leino
Tulkinnan mahti: johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin, 9-30, 2014
272014
Strategic planning harnessing urban policy mobilities: The gradual development of local sustainability fix
A Jokinen, H Leino, P Bäcklund, M Laine
Journal of Environmental Policy & Planning 20 (5), 551-563, 2018
262018
Researchers as knowledge brokers: translating knowledge or co-producing legitimacy? An urban infill case from Finland
H Leino, M Santaoja, M Laine
International Planning Studies 23 (2), 119-129, 2018
232018
Kansalaisosallistuminen kaupunkisuunnittelussa: rajaorganisaatioita vai hybridien hallintaa?
H Leino
Alue ja ympäristö 37 (2), 41-48, 2008
212008
Vallankäyttö vuorovaikutteisessa kaavasuunnittelussa
H Leino
Paikallinen valta, 44-70, 2001
192001
Ympäristöpolitiikka: miten ympäristön muuttumista voi hallita?
Y Haila, T Helle, A Jokinen, H Leino, N Tynkkynen, M Åkerman
Governance: uuden hallintatavan jäsentyminen, 159-190, 2009
172009
It’s all about the birds! Non-human actors’ situational power in creating conditions for human engagement
H Leino, I Karppi, A Jokinen
Planning Theory 16 (2), 133-149, 2017
162017
A polyphonic story of urban densification
A Wallin, H Leino, A Jokinen, M Laine, J Tuomisaari, P Bäcklund
152018
Joku palikka siitä puuttuu
M Santaoja, M Laine, H Leino
Luottamuksen rakentuminen täydennysrakentamisen suunnittelussa …, 2016
152016
Kirkkojärvi katoaa luokituksistaan: asiantuntijatiedon haavoittuvuus
H Leino
Tieto hallinnassa: Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa, 221-239, 2011
142011
Kirkkojärven kirkastuminen–kansalaisten kokemuksellisen tiedon tuottamat haasteet lähiluonnon hallinnassa
H Leino, J Peltomaa
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 219-230, 2009
142009
Keskustan rajattu merkitys
M Laine, H Leino, M Santaoja
Tapaus Tampereen keskustan liikenneosayleiskaava. Yhdyskuntasuunnittelu 45, 1-6, 2007
132007
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20