Follow
József Nemes-Nagy
József Nemes-Nagy
Professor, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
Verified email at t-online.hu
Title
Cited by
Cited by
Year
Terek, helyek, régiók: A regionális tudomány alapjai
JN Nagy
Akadémiai Kiadó, 2009
2542009
A tér a társadalomkutatásban
J Nemes Nagy
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1998
2181998
A tér a társadalomkutatásban
NN József
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, 1998
1931998
Regionális elemzési módszerek
J Nemes Nagy
Regionális tudományi tanulmányok 11, 284, 2005
1912005
Centrumok és perifériák a picgazdasági átmenetben
J Nemes Nagy
Földrajzi kőzlemények 44 (1), 31-48, 1996
951996
Fordulatra várva–a regionális egyenlőtlenségek hullámai
NN József
Dövényi Zoltán–Schweitzer Ferenc: A földrajz dimenziói. MTA …, 2005
712005
Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években
K Major, J Nemes Nagy
Statisztikai Szemle 77 (6), 397-421, 1999
531999
Regional disparities in Hungary during the period of transition to a market economy
J Nemes Nagy
GeoJournal 32 (4), 363-368, 1994
491994
The new regional structure in Hungary
J Nemes-Nagy
Integration and Transition in Europe, 188-204, 2013
472013
Az átmeneti és az új térszerkezet tagoló tényezői
NNJN Nándor
Fazekas Károly (szerk.): Munkapiac és regionalitás Magyarországon. MTA …, 2005
472005
Új kistérségek, új városok. Új versenyzők
J Nemes Nagy
Regionális Tudományi Tanulmányok 9, 5-42, 2004
472004
Kvantitatív társadalmi térelemzési eszközök a mai regionális tudományban
J Nemes Nagy
Tér és társadalom 21 (1), 1-19, 2007
412007
A regionális tudomány dualitása és paradigmái–hazai tükörben
NN József
Tér és Társadalom 17 (1), 1-17, 2003
402003
Vesztesek–nyertesek–stagnálók
J Nemes Nagy
Társadalmi Szemle 53 (8-9), 5-18, 1998
371998
A jövedelemegyenlőtlenségek térségi és településszerkezeti összetevői
J Nemes Nagy, Á Jakobi, N Németh
Statisztikai Szemle 79 (10-11), 862-884, 2001
352001
Régiók, regionalizmus
J Nemes Nagy
Educatio 3, 407-423, 1997
311997
Soprontól Nyíradonyig–Városok a paicgazdasági átmenetben [The Hungarian cities in the economic transition]
J Nemes-Nagy
Comitatus 5, 15-22, 1995
281995
Területi egyenlőtlenségek dimenziói. Adalékok egy „kvázi-elmélethez”
J Nemes Nagy
Tér és társadalom 4 (2), 15-30, 1990
28*1990
New regional patterns in Hungary
J Nemes-Nagy
Transformations in Hungary, 39-64, 2001
262001
A GDP regionális számbavétele
J Nemes Nagy
Probáld F.(szerk.): Pro Geographia Humana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 99-118, 1995
251995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20