Seuraa
Ville Selonen
Ville Selonen
Environmental protection, City of Nokia
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa nokiankaupunki.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Anthropogenic disturbance and diversity of species: polypores and polypore-associated beetles in forest, forest edge and clear-cut
VAO Selonen, P Ahlroth, JS Kotiaho
Scandinavian Journal of Forest Research 20 (S6), 49-58, 2005
382005
Yard vegetation is associated with gut microbiota composition
A Parajuli, N Hui, R Puhakka, S Oikarinen, M Grönroos, VAO Selonen, ...
Science of the Total Environment 713, 136707, 2020
372020
Temporal variation in indoor transfer of dirt-associated environmental bacteria in agricultural and urban areas
N Hui, A Parajuli, R Puhakka, M Grönroos, MI Roslund, HK Vari, ...
Environment international 132, 105069, 2019
282019
Meat and bone meal as a novel biostimulation agent in hydrocarbon contaminated soils
X Liu, V Selonen, K Steffen, M Surakka, AL Rantalainen, M Romantschuk, ...
Chemosphere 225, 574-578, 2019
252019
Buffer strips can pre-empt extinction debt in boreal streamside habitats
VAO Selonen, JS Kotiaho
BMC ecology 13 (1), 1-10, 2013
212013
The effect of buffer strip width and selective logging on streamside plant communities
A Oldén, VAO Selonen, E Lehkonen, JS Kotiaho
BMC ecology 19 (1), 1-9, 2019
202019
Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoituksen laadun ja luotettavuuden analyysi
JS Kotiaho, V Selonen
Suomen ympäristö; 29/2006, 2006
192006
The conservation potential of brook-side key habitats in managed boreal forests
V Selonen, M Mussaari, T Toivanen, JS Kotiaho
Silva Fennica 45 (5), 2011
112011
Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoituksen laadun ja luotettavuuden analyysi. Analysis of the quality and reliability of the survey on habitats of special …
JS Kotiaho, VAO Selonen
Finnish with English summary, 2006
72006
Suojavyöhykkeen leveyden ja muodostumisajan vaikutus erityisen tärkeiden puroelinympäristöjen monimuotoisuuteen
V Selonen, JS Kotiaho
Metson jäljillä-Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 2006
32006
Forest act habitats: Finnish woodland key habitats amid the intensive forestry
V Selonen
Jyväskylä studies in biological and environmental science, 2014
22014
Metsälain tarkoittamien erityisen tärkeiden puroelinympäristöjen merkitys epifyyttisammal-ja kääpälajistolle
V Selonen, M Mussaari, JS Kotiaho, T Toivanen
Metson jäljillä-Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 2006
22006
Natural additives contribute to hydrocarbon and heavy metal co-contaminated soil remediation
S Cavazzoli, V Selonen, AL Rantalainen, A Sinkkonen, M Romantschuk, ...
Environmental Pollution, 119569, 2022
12022
Effects of management and restoration on forest biodiversity: an experimental approach
T Toivanen, V Selonen, JS Kotiaho
European Forest Institute Proceedings, 2004
12004
Dataset on bio-stimulation experiments for the removal of hydrocarbons and the monitoring of certain elements in a contaminated soil
S Cavazzoli, V Selonen, AL Rantalainen, A Sinkkonen, M Romantschuk, ...
Data in Brief 43, 108487, 2022
2022
Suojavyöhykkeet, kulotus ja lahopuun tuotto-vaikutukset monimuotoisuuden säilyttämiseen
T Toivanen, V Selonen, JS Kotiaho
Maa-ja metsätalousministeriön julkaisuja, 2004
2004
Nutritional Additives Dominance in Driving the Succession of Microbial Communities in Bioremediated Soil Microcosms
S Cavazzoli, A Squartini, A Sinkkonen, M Romantschuk, AL Rantalainen, ...
Available at SSRN 4270171, 0
Natural Origin Additives Contribute to Hydrocarbons and Heavy Metals Co-Contaminated Soil Remediation
S Cavazzoli, V Selonen, AL Rantalainen, A Sinkkonen, M Romantschuk, ...
Available at SSRN 4037040, 0
Viherkattotutkimus: biohiilen vaikutukset maaperässä
V Selonen, J Ruponen
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–19