Seuraa
Semi Purhonen
Semi Purhonen
Professor of Sociology, Tampere University, Finland
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Suomalainen maku: kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen
S Purhonen, J Gronow, R Heikkilä, N Kahma, K Rahkonen, A Toikka
Gaudeamus, 2014
215*2014
Sukupolvien ongelma: tutkielmia sukupolven käsitteestä, sukupolvitietoisuudesta ja suurista ikäluokista
S Purhonen
Helsingin yliopisto, sosiologian laitoksen tutkimuksia nro 251, 2007
1662007
Nordic democracy of taste? Cultural omnivorousness in musical and literary taste preferences in Finland
S Purhonen, J Gronow, K Rahkonen
Poetics 38 (3), 266-298, 2010
1322010
Highbrow culture in Finland: Knowledge, taste and participation
S Purhonen, J Gronow, K Rahkonen
Acta Sociologica 54 (4), 385-402, 2011
1262011
Generations on paper: Bourdieu and the critique of "generationalism"
S Purhonen
Social Science Information 55 (1), 94-114, 2016
1022016
Social differentiation of musical and literary taste patterns in Finland
S Purhonen, J Gronow, K Rahkonen
Research on Finnish Society 2, 39-49, 2009
662009
Slimness and self‐rated sexual attractiveness: Comparisons of men and women in two cultures
E Haavio‐Mannila, S Purhonen
Journal of Sex Research 38 (2), 102-110, 2001
592001
Enter Culture, Exit Arts? The Transformation of Cultural Hierarchies in European Newspaper Culture Sections, 1960-2010
S Purhonen, R Heikkilä, IK Hazir, T Lauronen, CJF Rodríguez, J Gronow
Routledge, 2019
562019
Methodological issues in national-comparative research on cultural tastes: The case of cultural capital in the UK and Finland
S Purhonen, D Wright
Cultural Sociology 7 (2), 257-273, 2013
482013
Kenen sukupolveen kuulut: Suurten ikäluokkien tarina
S Purhonen, T Hoikkala, JP Roos
Gaudeamus Helsinki University Press, 2008
44*2008
The Baby Boomers, Life's Turning Points and Generational Consciousness
T Hoikkala, S Purhonen, JP Roos
Generational Consciousness, Narrative and Politics, 145-164, 2002
40*2002
Johdanto: Bourdieun sosiologian merkitys ja ominaislaatu
S Purhonen, K Rahkonen, JP Roos
Bourdieu ja minä: näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan, 7-53, 2006
392006
Johdanto: suuret ikäluokat sukupolvena?
S Purhonen
Kenen sukupolveen kuulut: Suurten ikäluokkien tarina, 9-30, 2008
37*2008
Sukupolvikäsitteen kolme ulottuvuutta: Diskursiivisen dimension merkitys sukupolvitietoisuuden rakentumisessa
S Purhonen
Sosiologia 39 (1), 4-17, 2002
362002
The crisis of cultural journalism revisited: The space and place of culture in quality European newspapers from 1960 to 2010
R Heikkilä, T Lauronen, S Purhonen
European Journal of Cultural Studies 21 (6), 669-686, 2018
34*2018
Comparing “cosmopolitanism”: Taste, nation and global culture in Finland and the UK
D Wright, S Purhonen, R Heikkilä
Comparative Sociology 12 (3), 330-360, 2013
282013
Zeitgeist, identity and politics: The modern meaning of the concept of generation
S Purhonen
The Routledge International Handbook on Narrative and Life History, 167-178, 2016
272016
The grand opening? The transformation of the content of culture sections in European newspapers, 1960–2010
S Purhonen, R Heikkilä, IK Hazir
Poetics 62, 29-42, 2017
232017
“Big datan” haaste ja uudet laskennalliset tekstiaineistojen analyysimenetelmät: esimerkkitapauksena aihemallianalyysi tasavallan presidenttien uudenvuodenpuheista 1935–2015
S Purhonen, A Toikka
Sosiologia 53 (1), 6-27, 2016
232016
Bourdieu ja minä: Näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan
S Purhonen, JP Roos
Tampere: Vastapaino, 2006
232006
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20