Follow
Špela Arhar Holdt
Špela Arhar Holdt
Researcher at University of Ljubljana, Slovenia
Verified email at cjvt.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): A multinational study involving 73 countries.
RT Proyer, W Ruch, NS Ali, HS Al-Olimat, T Amemiya, TA Adal, SA Ansari, ...
Humor: International Journal of Humor Research, 2009
992009
Korpusi slovenskega jezika Gigafida, KRES, ccGigafida in ccKRES: gradnja, vsebina, uporaba
NL Berginc, M Grčar, M Brakus, T Erjavec, ŠA Holdt, S Krek, I Kosem
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
62*2012
Korpus FidaPLUS: nova generacija slovenskega referenčnega korpusa
Š Arhar, V Gorjanc
Jezik in Slovstvo 2 (52), 95-110, 2007
542007
The image of the monolingual dictionary across Europe. Results of the European survey of dictionary use and culture
I Kosem, R Lew, C MŁller-Spitzer, M Ribeiro Silveira, S Wolfer, A Dorn, ...
International Journal of Lexicography 32 (1), 92-114, 2019
302019
Training corpus ssj500k 1.4. Slovenian language resource repository CLARIN. SI
S Krek, K Dobrovoljc, T Erjavec, S Može, N Ledinek, N Holz, K Zupan, ...
192013
Collocations dictionary of modern Slovene
I Kosem, S Krek, P Gantar, Š Arhar Holdt, J Čibej, C Laskowski
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in†…, 2018
172018
FidaPLUS corpus of Slovenian: the new generation of the Slovenian reference corpus: its design and tools
Š Arhar, V Gorjanc, S Krek
Proceedings of the Corpus Linguistics conference, 2007
142007
Učni korpus SSJ in leksikon besednih oblik za slovenščino
Š Arhar
Jezik in slovstvo 54 (3/4), 43-56, 2009
132009
Kaj početi z referenčnim korpusom FidaPLUS
Š Arhar
Ljubljana: Filozofska fakulteta. http://www. fidaplus. net/Files/Kaj†…, 2007
132007
Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community
Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, P Gantar, V Gorjanc, B Klemenc, ...
Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in†…, 2018
112018
Uporabniške raziskave za potrebe slovenskega slovaropisja: prvi koraki
Š Arhar Holdt
V V. Gorjanc idr.(ur.): Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, 136-148, 2015
112015
Izdelava korpusa Gigafida in njegovega spletnega vmesnika
ŠA Holdt, I Kosem, NL Berginc
Proceedings of 8th Eighth Language Technologies Conference IS-LTC 12, 2012
112012
Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research
Š Arhar Holdt, J Čibej, A Zwitter Vitez
International journal of lexicography 30 (3), 285-308, 2017
102017
Luščenje besednih zvez iz besedilnega korpusa z uporabo dvodelnih in tridelnih oblikoskladenjskih vzorcev
ŠA Holdt
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2011
102011
Dictionary user typology: the Slovenian case
Š Arhar Holdt, I Kosem, P Gantar
Lexicography and linguistic diversity: proceedings of the XVII EURALEX†…, 2016
92016
Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop
I Kosem, M Stritar, S Može, AZ Vitez, ŠA Holdt, T Rozman, H Dobrovoljc, ...
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, 2012
92012
Morphological lexicon Sloleks 2.0
K Dobrovoljc, S Krek, P Holozan, T Erjavec, M Romih, Š Arhar Holdt, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2019
82019
Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik
ŠA Holdt
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 6 (1), 1-36, 2018
72018
Slovenski strokovni jezik: korpusni opis trpnika
N Logar, Š Arhar Holdt, T Erjavec
OBDOBJA 35, 237-245, 2016
72016
Gradnja specializiranega korpusa
Š Arhar
Jezik in slovstvo 51 (1), 53-67, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20