Seuraa
Tuija Aro
Tuija Aro
Associate professor, neuropsychologist, psychotherapist
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Counting and RAN: Predictors of arithmetic calculation and reading fluency.
T Koponen, P Salmi, K Eklund, T Aro
Journal of educational psychology 105 (1), 162, 2013
2332013
Math anxiety and its relationship with basic arithmetic skills among primary school children
R Sorvo, T Koponen, H Viholainen, T Aro, E Räikkönen, P Peura, ...
British Journal of Educational Psychology 87 (3), 309-327, 2017
1802017
Miten ymmärrämme itsesäätelyn
T Aro
Teoksessa T. Aro & ML. Laakso (toim.) Taaperosta taitavaksi toimijaksi …, 2011
1742011
Associations between childhood learning disabilities and adult-age mental health problems, lack of education, and unemployment
T Aro, K Eklund, AK Eloranta, V Närhi, E Korhonen, T Ahonen
Journal of Learning disabilities 52 (1), 71-83, 2019
1602019
Counting and rapid naming predict the fluency of arithmetic and reading skills
T Koponen, P Salmi, M Torppa, K Eklund, T Aro, M Aro, AM Poikkeus, ...
Contemporary Educational Psychology 44, 83-94, 2016
1342016
Itsesäätelytaitojen kehitys ja biologinen perusta
T Aro
Teoksessa T. Aro & ML. Laakso (toim.) Taaperosta taitavaksi toimijaksi …, 2011
1202011
Profiles of school motivation and emotional well-being among adolescents: Associations with math and reading performance
P Parhiala, M Torppa, K Vasalampi, K Eklund, AM Poikkeus, T Aro
Learning and Individual Differences 61, 196-204, 2018
972018
Joko se puhuu?: Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa
T Siiskonen, T Aro, T Ahonen, R Ketonen
PS-kustannus, 2014
95*2014
Early language and behavioral regulation skills as predictors of social outcomes
T Aro, K Eklund, JE Nurmi, AM Poikkeus
American Speech-Language-Hearing Association, 2012
912012
Koulun aloittaminen ja varhaiset oppimisvaikeudet
T Ahonen, T Lamminmäki, V Närhi, P Räsänen
Teoksessa P. Lyytinen, M. Korkiakangas & H. Lyytinen (toim.) Näkökulmia …, 1995
881995
Attention deficit hyperactivity disorder subtypes: Are there differences in academic problems?
T Lamminmäki, T Ahonen, V Närhi, H Lyytinen, HT de Barra
Developmental Neuropsychology 11 (3), 297-310, 1995
831995
Kummi 11: Oppilaan minäkuva ja luottamus omiin kykyihin
T Aro, E Järviluoma, M Mäntylä, H Mäntynen, S Määttä, M Paananen
Niilo Mäki Instituutin arviointi-, opetus-ja kuntoutusmateriaaleja …, 2014
81*2014
Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena
T Ahonen, T Aro
Juva: Wsoy, 1999
81*1999
Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas koululuokassa
T Aro, V Närhi
Niilo Mäki instituutti, 2005
80*2005
Itsesäätelytaitojen kehityksen ongelmat lapsuudessa
T Aro
Teoksessa T. Aro & ML. Laakso (toim.) Taaperosta taitavaksi toimijaksi …, 2011
782011
Development of math anxiety and its longitudinal relationships with arithmetic achievement among primary school children
R Sorvo, T Koponen, H Viholainen, T Aro, E Räikkönen, P Peura, ...
Learning and Individual Differences 69, 173-181, 2019
772019
Adolescents' school‐related self‐concept mediates motor skills and psychosocial well‐being
H Viholainen, T Aro, J Purtsi, A Tolvanen, M Cantell
British Journal of Educational Psychology 84 (2), 268-280, 2014
772014
Kielen kehityksen erityisvaikeus
M Marttinen, T Ahonen, T Aro, T Siiskonen
Teoksessa T. Ahonen & T. Siiskonen & T. Aro (toim.) Sanat sekaisin, 19-32, 2001
732001
Associations between toddler-age communication and kindergarten-age self-regulatory skills
T Aro, ML Laakso, S Määttä, A Tolvanen, AM Poikkeus
Journal of Speech, Language, and Hearing Research 57 (4), 1405-1417, 2014
712014
Oppimisvaikeudet
M Aro, T Aro, T Koponen, H Viholainen
Teoksessa M. Jahnukainen (toim.) Lasten erityishuolto ja-opetus Suomessa …, 2012
682012
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20