Seuraa
Niina Lilja
Niina Lilja
Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Ongelmista oppimiseen: Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa
N Lilja
Jyväskylä studies in humanities, 2010
1692010
Partial repetitions as other-initiations of repair in second language talk: Re-establishing understanding and doing learning
N Lilja
Journal of Pragmatics 71, 98-116, 2014
1132014
Kuka, mitä, häh? Korjausaloitteet suomalaisessa arkikeskustelussa [Other-initiation of repair in Finnish everyday conversation]
M Haakana, S Kurhila, N Lilja, M Savijärvi
Virittäjä 120 (2), 2016
622016
Connecting the Language Classroom and the Wild: Re-enactments of Language Use Experiences
N Lilja, A Piirainen-Marsh
Applied Linguistics 40 (4), 594-623, 2019
562019
How hand gestures contribute to action ascription
N Lilja, A Piirainen-Marsh
Research on Language and Social Interaction 52 (4), 343-364, 2019
392019
Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa
N Lilja, E Luukka, S Latomaa
AFinLAn vuosikirja, 11–29-11–29, 2017
302017
The smartphone as a personal cognitive artifact supporting participation in interaction
LE Eilola, NS Lilja
The Modern Language Journal 105 (1), 294-316, 2021
272021
Embodied learning and teaching approaches in language education: A mixed studies review
S Jusslin, K Korpinen, N Lilja, R Martin, J Lehtinen-Schnabel, E Anttila
Educational Research Review, 100480, 2022
262022
Suomen kielen käyttämisen ja oppimisen mahdollisuudet ammatillisen oppilaitoksen rakennusalan vuorovaikutustilanteissa
N Lilja, T Tapaninen
Puhe ja kieli, 69-98, 2019
222019
Toisto ja korjauksen rajat
SK Kurhila, N Lilja
Virittäjä, 2017
192017
Keskustelunanalyysi ja kielen oppimisen tutkimus
N Lilja
Teoksessa P. Kalaja, R. Alanen & H. Dufva (toim.) Kieltä tutkimassa …, 2011
172011
How wild can it get? Managing language learning tasks in real life service encounters
A Piirainen-Marsh, N Lilja
Conversation Analytic Research on Learning-in-Action: The Complex Ecology of …, 2019
162019
” Mä opin sitä kadulla kavereitten kanssa”: suomen kielen käyttöön ja oppimiseen liittyviä kategorisointeja maahanmuuttajanuorten haastattelupuheessa
N Lilja
162018
Keskustelunanalyysi vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmänä
N Lilja
Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2: näkökulmia aloittelevalle tutkijalle …, 2018
152018
Kieli saamelaisuutta määrittämässä–Saamelaissyntyisten henkilöiden haastattelupuheessa rakentuvat saamelaisuuden kategoriat
N Lilja
Puhe ja kieli, 127-150, 2012
152012
Tiedätkö mikä on suo? Kielellisen epäsymmetrian topikalisointi kakkoskielisessä arkikeskustelussa
N Lilja
Virittäjä 116 (4), 2012
142012
The Rally Course: Learners as co-designers of out-of-classroom language learning tasks
N Lilja, A Piirainen-Marsh, B Clark, NB Torretta
Conversation Analytic Research on Learning-in-Action: The Complex Ecology of …, 2019
132019
260 Making Sense of Interactional Trouble Through Mobile-Supported Sharing Activities
N Lilja, A Piirainen-Marsh
Teaching and testing L2 interactional competence: Bridging theory and …, 2019
122019
Depictive hand gestures as candidate understandings
AK Jokipohja, N Lilja
Research on Language and Social Interaction 55 (2), 123-145, 2022
112022
Bodily practices in action formation and ascription in multilingual interaction: Introduction to the special issue
A Piirainen-Marsh, N Lilja, S Wind Eskildsen
Social Interaction 5 (1), 2022
112022
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20