Jaka Čibej
Jaka Čibej
Researcher and Teaching Assistant, University of Ljubljana
Verified email at ff.uni-lj.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Predicting the level of text standardness in user-generated content
N Ljubešić, D Fišer, T Erjavec, J Čibej, D Marko, S Pollak, I Škrjanec
RANLP – Recent Advances in Natural Language Processing, Hissar, Bulgaria, 2015
29*2015
Predicting the Level of Text Standardness in User-generated Content
N Ljubešić, D Fišer, T Erjavec, J Čibej, D Marko, S Pollak, I Škrjanec
Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, Hissar …, 2015
242015
The role of crowdsourcing in lexicography
J Čibej, D Fišer, I Kosem
Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the …, 2015
172015
Collocations Dictionary of Modern Slovene
I Kosem, S Krek, P Gantar, ŠA Holdt, J Čibej, C Laskowski
12*
Value of language-related questions and comments in digital media for lexicographical user research
Š Arhar Holdt, J Čibej, A Zwitter Vitez
International Journal of Lexicography, ecw017, 2016
102016
Normalisation, tokenisation and sentence segmentation of Slovene tweets
J Čibej, D Fišer, T Erjavec
Normalisation and Analysis of Social Media Texts (NormSoMe) Workshop …, 2016
82016
Interpreting and linguistic inclusion–friends or foes? results from a field study
N K. Pokorn, J Čibej
The Translator, 1-17, 2017
72017
Vloga jezikovnih vprašanj prevajalcev pri načrtovanju novega enojezičnega slovarja
J Čibej, V Gorjanc, D Popič
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, 168-181, 2015
52015
Thesaurus of Modern Slovene 1.0
S Krek, C Laskowski, M Robnik-Šikonja, I Kosem, Š Arhar Holdt, P Gantar, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2018
42018
Razvoj učne množice za izboljšano označevanje spletnih besedil
J Čibej, Š Arhar Holdt, T Erjavec, D Fišer
Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 2016
42016
"S kje pa si?": metapodatki o regionalni pripadnosti uporabnikov družbenega omrežja Twitter
J Čibej, N Ljubešić
Slovenščina na spletu in v novih medijih, Ljubljana, 25.-27. november 2015 …, 2015
4*2015
Pravna podlaga za zagotavljanje prostega dostopa korpusov spletnih besedil
T Erjavec, J Čibej, D Fišer
Smolej, M.(ur.). OBDOBJA 34, 193-199, 2015
42015
It’s so vital to learn Slovene
NK Pokorn, J Čibej
Language Problems and Language Planning 42 (3), 288-307, 2018
32018
Analysing translators' language problems (and solutions) through user-generated content
J Čibej, V Gorjanc, D Popič
XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016, Tbilisi, 29, 2016
32016
S pomočjo uporabniških jezikovnih vprašanj in mnenj do boljšega slovarja
Š Arhar Holdt, J Čibej, A Zwitter Vitez
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, 196-214, 2015
32015
Glagolske večbesedne enote v učnem korpusu ssj500k 2.1
P Gantar, ŠA Holdt, J Čibej, T Kuzman, T Kavčič
3*
Do I want to learn a language spoken by two million people?
NK Pokorn, J Čibej
Language Problems and Language Planning 42 (3), 308-327, 2018
22018
Annotating CLARIN.SI TEI corpora with WebAnno
T Erjavec, Š Arhar Holdt, J Čibej, K Dobrovoljc, D Fišer, C Laskowski, ...
Proceedings of the 2016 CLARIN Annual Conference (Aix-en-Provence, France …, 2016
22016
CMC training corpus Janes-Tag 2.0
T Erjavec, D Fišer, J Čibej, Š Arhar Holdt, N Ljubešić, K Zupan
Jožef Stefan Institute, 2017
1*2017
CMC training corpus Janes-Norm 1.0
T Erjavec, D Fišer, J Čibej, Š Arhar Holdt
Jožef Stefan Institute, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20