Matti Vartiainen
Matti Vartiainen
Professor, Work Psychology, Aalto University School of Science
Verified email at aalto.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities
LL Gilson, MT Maynard, NC Jones Young, M Vartiainen, M Hakonen
Journal of management 41 (5), 1313-1337, 2015
6422015
Managing knowledge and knowledge competences in projects and project organisations
JJJ Kasvi, M Vartiainen, M Hailikari
International journal of project management 21 (8), 571-582, 2003
4102003
Getting it done: Critical success factors for project managers in virtual work settings
RM Verburg, P Bosch-Sijtsema, M Vartiainen
International journal of project management 31 (1), 68-79, 2013
2102013
Characteristics of knowledge sharing communities in project organizations
I Ruuska, M Vartiainen
International journal of project management 23 (5), 374-379, 2005
1702005
Mobile virtual work: a new paradigm?
JHE Andriessen, M Vartiainen
Springer Science & Business Media, 2005
1422005
Knowledge work productivity in distributed teams
PM Bosch‐Sijtsema, V Ruohomäki, M Vartiainen
Journal of Knowledge Management, 2009
1392009
From job demands and resources to work engagement, burnout, life satisfaction, depressive symptoms, and occupational health
K Upadyaya, M Vartiainen, K Salmela-Aro
Burnout research 3 (4), 101-108, 2016
1352016
Hallitse hajautettu organisaatio: Paikan, ajan, moninaisuuden ja viestinnän johtaminen
M Vartiainen, N Kokko, M Hakonen
Talentum, 2004
1312004
Implementing requirements engineering processes throughout organizations: success factors and challenges
M Kauppinen, M Vartiainen, J Kontio, S Kujala, R Sulonen
Information and Software Technology 46 (14), 937-953, 2004
1052004
Palkitseminen globaalissa suomessa
M Vartiainen
WSOY, 2005
962005
Tavoitteet ja tulkinnat–motivaatio ja palkitseminen työelämässä
M Vartiainen, K Nurmela
Teoksessa Salmela-Aro, K. & Nurmi, JE. Mikä meitä liikuttaa. Modernin …, 2002
962002
Changing requirements and mental workload factors in mobile multi‐locational work
M Vartiainen, U Hyrkkänen
New Technology, Work and Employment 25 (2), 117-135, 2010
952010
A framework to analyze knowledge work in distributed teams
PM Bosch-Sijtsema, R Fruchter, M Vartiainen, V Ruohomäki
Group & Organization Management 36 (3), 275-307, 2011
872011
Mobile virtual work—concepts, outcomes and challenges
M Vartiainen
Mobile virtual work, 13-44, 2006
852006
Distributed and mobile work: Places, people and technology
M Vartiainen, M Kakonen, S Koivisto, P Mannonen, MP Nieminen, ...
Springer, 2007
752007
Multi‐locational knowledge workers in the office: navigation, disturbances and effectiveness
PM Bosch‐Sijtsema, V Ruohomäki, M Vartiainen
New Technology, Work and Employment 25 (3), 183-195, 2010
642010
Työn muutoksen työvälineet
M Vartiainen
Muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät. Tampere: Otatieto Oy, 1994
621994
Psykologinen työnopetus
M Vartiainen, V Teikari, A Pulkkis
Otakustantamo, 1989
561989
Mobiilin työn haasteet
M Vartiainen, J Lönnblad, A Balk, K Jalonen
Työpoliittinen tutkimus 269, 183, 2005
512005
Mobiili työ ja hyvinvointi
U Hyrkkänen, M Vartiainen
Työministeriö, 2005
482005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20