Matti Vartiainen
Matti Vartiainen
Professor, Work and Organizational Psychology, Aalto University School of Science
Verified email at aalto.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities
LL Gilson, MT Maynard, NC Jones Young, M Vartiainen, M Hakonen
Journal of management 41 (5), 1313-1337, 2015
7422015
Managing knowledge and knowledge competences in projects and project organisations
JJJ Kasvi, M Vartiainen, M Hailikari
International journal of project management 21 (8), 571-582, 2003
4232003
Getting it done: Critical success factors for project managers in virtual work settings
RM Verburg, P Bosch-Sijtsema, M Vartiainen
International journal of project management 31 (1), 68-79, 2013
2322013
Characteristics of knowledge sharing communities in project organizations
I Ruuska, M Vartiainen
International journal of project management 23 (5), 374-379, 2005
1752005
From job demands and resources to work engagement, burnout, life satisfaction, depressive symptoms, and occupational health
K Upadyaya, M Vartiainen, K Salmela-Aro
Burnout research 3 (4), 101-108, 2016
1672016
Knowledge work productivity in distributed teams
PM Bosch‐Sijtsema, V Ruohomäki, M Vartiainen
Journal of Knowledge Management, 2009
1512009
Mobile virtual work: a new paradigm?
JHE Andriessen, M Vartiainen
Springer Science & Business Media, 2005
1462005
Hallitse hajautettu organisaatio: Paikan, ajan, moninaisuuden ja viestinnän johtaminen
M Vartiainen, N Kokko, M Hakonen
Talentum, 2004
1402004
Implementing requirements engineering processes throughout organizations: success factors and challenges
M Kauppinen, M Vartiainen, J Kontio, S Kujala, R Sulonen
Information and Software Technology 46 (14), 937-953, 2004
1132004
Changing requirements and mental workload factors in mobile multi‐locational work
M Vartiainen, U Hyrkkänen
New Technology, Work and Employment 25 (2), 117-135, 2010
1002010
Tavoitteet ja tulkinnat–motivaatio ja palkitseminen työelämässä
M Vartiainen, K Nurmela
Teoksessa Salmela-Aro, K. & Nurmi, JE. Mikä meitä liikuttaa. Modernin …, 2002
1002002
Palkitseminen globaalissa suomessa
M Vartiainen
WSOY, 2005
982005
Mobile virtual work—Concepts, outcomes and challenges
M Vartiainen
Mobile virtual work, 13-44, 2006
91*2006
A framework to analyze knowledge work in distributed teams
PM Bosch-Sijtsema, R Fruchter, M Vartiainen, V Ruohomäki
Group & Organization Management 36 (3), 275-307, 2011
902011
Distributed and mobile work: Places, people and technology
M Vartiainen, M Kakonen, S Koivisto, P Mannonen, MP Nieminen, ...
Springer, 2007
782007
Multi‐locational knowledge workers in the office: navigation, disturbances and effectiveness
PM Bosch‐Sijtsema, V Ruohomäki, M Vartiainen
New Technology, Work and Employment 25 (3), 183-195, 2010
712010
Työn muutoksen työvälineet
M Vartiainen
Muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät. Tampere: Otatieto Oy, 1994
611994
Psykologinen työnopetus
M Vartiainen, V Teikari, A Pulkkis
Otakustantamo, 1989
571989
Mobiilin työn haasteet
M Vartiainen, J Lönnblad, A Balk, K Jalonen
Työpoliittinen tutkimus 269, 183, 2005
512005
Palkkausjärjestelmien kehittäminen
C Lahti, S Tarumo, M Vartiainen
Edita, 2004
502004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20