Seuraa
Matti Vartiainen
Matti Vartiainen
Professor, Work and Organizational Psychology, Aalto University School of Science
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa aalto.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Virtual teams research: 10 years, 10 themes, and 10 opportunities
LL Gilson, MT Maynard, NC Jones Young, M Vartiainen, M Hakonen
Journal of management 41 (5), 1313-1337, 2015
9532015
Managing knowledge and knowledge competences in projects and project organisations
JJJ Kasvi, M Vartiainen, M Hailikari
International journal of project management 21 (8), 571-582, 2003
4482003
Getting it done: Critical success factors for project managers in virtual work settings
RM Verburg, P Bosch-Sijtsema, M Vartiainen
International journal of project management 31 (1), 68-79, 2013
2712013
From job demands and resources to work engagement, burnout, life satisfaction, depressive symptoms, and occupational health
K Upadyaya, M Vartiainen, K Salmela-Aro
Burnout research 3 (4), 101-108, 2016
2412016
Characteristics of knowledge sharing communities in project organizations
I Ruuska, M Vartiainen
International journal of project management 23 (5), 374-379, 2005
1942005
Knowledge work productivity in distributed teams
PM Bosch‐Sijtsema, V Ruohomäki, M Vartiainen
Journal of Knowledge Management, 2009
1832009
Hallitse hajautettu organisaatio–paikan, ajan, moninaisuuden ja viestinnän johtaminen
M Vartiainen, N Kokko, M Hakonen
Talentum Media Oy, 2004
1592004
Mobile virtual work: a new paradigm?
JHE Andriessen, M Vartiainen
Springer Science & Business Media, 2005
1582005
Implementing requirements engineering processes throughout organizations: success factors and challenges
M Kauppinen, M Vartiainen, J Kontio, S Kujala, R Sulonen
Information and Software Technology 46 (14), 937-953, 2004
1232004
Changing requirements and mental workload factors in mobile multi‐locational work
M Vartiainen, U Hyrkkänen
New Technology, Work and Employment 25 (2), 117-135, 2010
1192010
Palkitseminen globaalissa suomessa
M Vartiainen, J Kauhanen
WSOY, 2005
1062005
Tavoitteet ja tulkinnat-motivaatio ja palkitseminen työelämässä
M Vartiainen, K Nurmela
Mikä meitä liikuttaa. Modernin motivaatiopsykologian perusteet, 188-212, 2002
1052002
A framework to analyze knowledge work in distributed teams
PM Bosch-Sijtsema, R Fruchter, M Vartiainen, V Ruohomäki
Group & Organization Management 36 (3), 275-307, 2011
1002011
Mobile virtual work—Concepts, outcomes and challenges
M Vartiainen
Mobile virtual work, 13-44, 2006
942006
Distributed and mobile work-places, people and technology
M Vartiainen, M Hakonen, S Koivisto, P Mannonen, MP Nieminen, ...
Otatieto, 2007
922007
Multi‐locational knowledge workers in the office: navigation, disturbances and effectiveness
PM Bosch‐Sijtsema, V Ruohomäki, M Vartiainen
New Technology, Work and Employment 25 (3), 183-195, 2010
842010
Looking for people, places and connections: Hindrances when working in multiple locations: A review
J Koroma, U Hyrkkänen, M Vartiainen
New Technology, Work and Employment 29 (2), 139-159, 2014
682014
Työn muutoksen työvälineet
M Vartiainen
Muutoksen hallinnan sosiotekniset menetelmät. Tampere: Otatieto Oy, 1994
631994
Reward management
CH Antoni, X Baeten, SJ Perkins, JD Shaw, M Vartiainen
Journal of Personnel Psychology, 2017
592017
Psykologinen työnopetus
M Vartiainen, V Teikari, A Jalovaara-Pulkkis
Otatieto, 1989
581989
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20