Anna Widlund
Anna Widlund
Åbo Akademu University
Verifierad e-postadress på abo.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
Academic well-being, mathematics performance, and educational aspirations in lower secondary education: Changes within a school year
A Widlund, H Tuominen, J Korhonen
Frontiers in psychology 9, 297, 2018
252018
Gendered pathways from academic performance, motivational beliefs, and school burnout to adolescents’ educational and occupational aspirations
A Widlund, H Tuominen, A Tapola, J Korhonen
Learning and Instruction 66, 101299, 2020
182020
Samband mellan akademisk självuppfattning och upplevda inlärningssvårigheter
A Widlund
Åbo Akademi, 2016
12016
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–3