Blanka Henriksson
Blanka Henriksson
universitetslärare/forskare, Åbo Akademi University
Verifierad e-postadress på abo.fi
Titel
Citeras av
Citeras av
År
" Var trogen i allt": den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980
B Henriksson
Åbo Akademis förlag-Åbo Akademi University Press, 2007
82007
Metodkompassen-kulturvetarens metodbok
L Marander-Eklund
Religionsvetenskapliga skrifter, 2004
62004
Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland
A Klinkmann, Sven-Erik, Henriksson, Blanka, Häger
Svenska litteratursällskapet i Finland 811, 375, 2017
42017
Trollen och vi: folkliga föreställningar i Svenskfinland
B Henriksson, K Fabritius
Scriptum, 2012
22012
» Får jag sitta i ditt minne»
B Henriksson
Odödlighet, nostalgi och minne i minnesbokstraditionen. Människan och tiden …, 2003
22003
Knowing Fatbergs Waste as Matter, Monster and Mystery
B Henriksson, AH Sund
ETHNOLOGIA SCANDINAVICA 49, 162-180, 2019
2019
"It's alive!" Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker
AH Henriksson, Blanka, Sund
Budkavlen 97, 259-293, 2018
2018
"Snusförbudet är ett hån mot vår finlandssvenska kultur!!!" Språklig identitet, region och klass i finlandssvensk snusdebatt
B Henriksson
Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska …, 2017
2017
Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten
A Henriksson, Blanka, Häger
Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska …, 2017
2017
Introduktion
A Klinkmann, Sven-Erik, Henriksson, Blanka, Häger
Föreställda finlandssvenskheter. Intersektionella perspektiv på det svenska …, 2017
2017
" Man får skära drömmar och vill nedskriva poem i poesialbum'
B HENRIKSSON
Budkavlen 86, 10, 2007
2007
Tradition och modernitet: bröllopsfotografier från förra sekelskiftet och från 1990-talet
B HENRIKSSON
Budkavlen 79, 53, 2000
2000
Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker
B Henriksson, AH Sund
När man talar om trollen–berättelser om det okända
B Henriksson
Bengt af Klintberg: Folkminnen
B Henriksson
RIG-Kulturhistorisk tidskrift 92 (1), 0
Hälsoaspekter som legitimering av identitet–snusrelaterad debatt i två finlandssvenska dagstidningars nätupplagor
B Henriksson, S litteratursällskapet i Finland, ÅA Folkloristik
En lock från det förgångna
AB Henriksson
SWEDISH DIALECTS AND FOLK TRADITIONS, 49, 0
Systemet kan inte utföra åtgärden just nu. Försök igen senare.
Artiklar 1–17