Marita Husso
Marita Husso
Associate professor (tenure track), Social policy Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Parisuhdeväkivalta
M Husso
Lyötyjen aika ja tila. Tampere: Vastapaino, 2003
1642003
Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila
M Husso
Jyväskylä: Vastapaino, 377 p., 2003
1352003
Parisuhdevakivalta: Lyotyjen aika ja tila.
M Husso
Vastapaino, 2003
1352003
Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila
M Husso
Vastapaino. Tampere, 2003
1332003
Making sense of domestic violence intervention in professional health care
M Husso, T Virkki, M Notko, J Holma, A Laitila, M Mäntysaari
Health & social care in the community 20 (4), 347-355, 2012
872012
Gendered agency and emotions in the field of care work
M Husso, H Hirvonen
Gender, Work & Organization 19 (1), 29-51, 2012
742012
Living on a knife’s edge: Temporal conflicts in welfare service work
H Hirvonen, M Husso
Time & Society 21 (3), 351-370, 2012
322012
Parisuhdeväkivalta ja pahoinpidelty ruumis
M Husso
Heinämaa, Sara & Näre, Sari (toim.) Pahan tyttäret. Sukupuolitettu pelko …, 1994
321994
Väkivallan tunnistaminen erikoissairaanhoidossa
M Notko, J Holma, M Husso, T Virkki, A Laitila, J Merikanto, M Mäntysaari
Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja 127 (15), 1599-1606, 2010
31*2010
Possibilities for intervention in domestic violence: frame analysis of health care professionals’ attitudes
T Virkki, M Husso, M Notko, J Holma, A Laitila, M Mäntysaari
Journal of social service research 41 (1), 6-24, 2015
282015
Hoivatyön ajalliset kehykset ja rytmiristiriidat
H Hirvonen, M Husso
Työelämän tutkimus-Arbetslivsforskning 10 (2), 119-133, 2012
282012
Ruumis töihin
E Jokinen, M Kaskisaari, M Husso
Käsite ja käytäntö. Vastapaino, Tampere, 2004
26*2004
Heikkouden hetkiä parisuhdeväkivallassa
M Husso
Jokinen, Eeva (toim.) Ruumiin siteet. Kirjoituksia eroista, järjestyksistä …, 1997
261997
Ruumiin taju
E Jokinen, M Kaskisaari, M Husso
Rakenteet, kokemukset ja subjekti. Teoksessa E. Jokinen, M. Kaskisaari & M …, 2004
252004
Ruumis töihin
E Jokinen, M Kaskisaari, M Husso
Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino, 2004
25*2004
Sukupuoli ruumiillisena tapaisuutena ja elettynä suhteena
M Husso
Marita Husso & Risto Heiskala (toim.): Sukupuolikysymys. Helsinki: Gaudeamus …, 2016
212016
Sukupuolittunut luottamus ja väkivalta parisuhteessa.
M Husso, T Virkki
Sevón, Eija & Notko, Marianne (toim.): Perhesuhteet puntarissa, 259-273, 2008
20*2008
Sukupuolittunut luottamus ja väkivalta parisuhteissa
M Husso, T Virkki
Teoksessa Eija Sevón & Marianne Notko (toim.) Perhesuhteet puntarissa. ISBN …, 2008
162008
Tukitoimenpiteet lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille
T Mäkeläinen, M Husso, M Mäntysaari, TV Marianne Notko
Sosiaali-ja terveysministeriö, 2012
142012
Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet
T Virkki, M Husso, M Notko, A Laitila, J Holma, M Mäntysaari
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 48 (4), 280-293, 2011
132011
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20