Tapio Juntunen
Tapio Juntunen
University of Tampere
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Resilience, security and the politics of processes
T Juntunen, AE Hyvönen
Resilience 2 (3), 195-209, 2014
222014
Kohti varautumisen ja selviytymisen kulttuuria
T Juntunen
Kriittisiä näkökulmia resilienssiin. SPEK puheenvuoroja 2, 6-7, 2014
212014
Kokonaisresilienssi ja turvallisuus: tasot, prosessit ja arviointi
AE Hyvönen, T Juntunen, H Mikkola, J Käpylä, H Gustafsberg, M Nyman, ...
Valtioneuvoston kanslia, 2019
92019
Hybridivaikuttaminen ja demokratian resilienssi. Ulkoisen häirinnän mahdollisuudet ja torjuntakyky liberaaleissa demokratioissa
H Mikkola, M Aaltola, M Wigell, T Juntunen, A Vihma
FIIA raportti, toukokuu 2018 nro 55, 2018
72018
Helsinki Syndrome: The Parachronistic Renaissance of Finlandization in International Politics
T Juntunen
New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central & East European …, 2017
72017
Nordic Model Meets Resilience – Finnish Strategy for Societal Security
M Aaltola, T Juntunen
Societal Security in the Baltic Sea region: Expertise Mapping and Raising …, 2018
62018
Resilienssi avaimena laaja-alaiseen kokonaisturvallisuuteen: haasteita ja mahdollisuuksia
AE Hyvönen, T Juntunen
Valtioneuvoston selvitys-ja tutkimustoiminta, Policy Brief 25, 2018, 2018
5*2018
Security Dynamics: Multilayered Security Governance in an Age of Complexity, Uncertainty, and Resilience
T Juntunen, S Virta
Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives, 67-84, 2019
42019
Mistrust within trust: Finnish–Swedish defence cooperation and the ghosts of the 1990 EC application incident
T Juntunen, M Pesu
Trust in International Relations: Rationalist, Constructivist, and …, 2018
42018
Sopeutuva yhteiskunta ja resilienssi: turvallisuuspoliittinen analyysi
AE Hyvönen, T Juntunen
Politiikka 58 (3), 206-223, 2016
42016
Human Security–Perspectives and Practical Examples
O Alm, T Juntunen
Civil Society Conflict Prevention Network, 2011
42011
Kun rotta hyppäsi häkistä ulos: muutoksesta ja jatkuvuudesta Suomen ulkopolitiikassa
T Juntunen
Kosmopolis 46 (3), 70-78, 2016
32016
Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana
T Juntunen
Kosmopolis 46 (1), 27-44, 2016
32016
Inhimillistä turvallisuutta rakentamassa–näkökulmia ja käytännön esimerkkejä
O Alm, T Juntunen
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU. Teos julkaistu …, 2010
32010
The end of nuclear arms control? Implications for the Nordic region
T Juntunen
Finnish Institute of International Affairs, 2019
22019
Harmaantuvaa pienvaltioliberalismia: Suomi, ydinaseiden kieltosopimus ja ulkopolitiikan koulukuntavaikutteet
T Juntunen
Kosmopolis 48 (4), 39-62, 2018
22018
Operationalising human security: Grand theory or practical policy
T Juntunen
Human security--Perspectives and practical examples, 56-69, 2011
22011
Kamppailu Suomen turvallisuuspolitiikan linjasta ja turvallisuuden merkityksistä 2010-luvulle tultaessa
T Juntunen
22010
How Does History Work (In) Our Perceptions and Practices? Hans-Georg Gadamer’s Philosophical Hermeneutics and the ‘Practice Turn’in IR
T Juntunen
8th Pan-European Conference on International Relations, University of Warsaw …, 2013
12013
From “spiritual defence” to robust resilience in the Finnish comprehensive security model
AE Hyvönen, T Juntunen
Nordic Societal Security, 154-178, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20