Seuraa
Harry Schulman
Harry Schulman
suunnittelumaantieteen professori, Helsingin yliopisto
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa helsinki.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Osallisuuden jäljissä
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Osalliset ja osaajat-kansalaiset kaupungin suunnittelussa, 2002
772002
Osalliset ja osaajat
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Gaudeamus, Helsinki, 2002
722002
The multifunctional Ca2/calmodulin-dependent protein kinases
H Shulman
Curr. Opin. Cell Biol 5, 247-253, 1993
671993
Osalliset ja osaajat. Kansalaiset kaupungin suunnittelussa.
SPM Bäcklund, J Häkli, HO Schulman
Gaudeamus, 2002
552002
Scale-sensitive integration of ecosystem services in urban planning
M Faehnle, T Söderman, H Schulman, S Lehvävirta
GeoJournal 80, 411-425, 2015
492015
Urban form in the Helsinki and Stockholm city regions-Development of pedestrian, public transport and car zones
P Söderström, H Schulman, M Ristimäki
Finnish Environment Institute, 2015
432015
Alueelliset todellisuudet ja visiot: Helsingin kehitys ja kehittaminen 1900-luvulla.
HO Schulman
431992
Helsingin suunnittelu ja rakentuminen
H Schulman
Helsingin historia vuodesta 2, 11-108, 1945
371945
Social disorders in the early stages of public housing decline: A Helsinki case study
DP Varady, H Schulman
Housing Studies 22 (3), 313-332, 2007
252007
Kansalaiset kaupunkia kehittämässä
P Bäcklund, J Häkli, H Schulman
Tampere University Press, 2017
242017
Kaupunkiaktivismi, jakamistalous ja neljäs sektori
PA Mäenpää, ME Faehnle, HO Schulman
Kansalaiset kaupunkia kehittämässä, 239-259, 2017
172017
Pohjoiset suurkaupungit: Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla
P Söderström, H Schulman, M Ristimäki
Suomen ympäristökeskus, 2014
162014
A Nordic welfare model at a turning point?: Social housing and segregation in Finland
M Vaattovaara, H Schulman, M Kortteinen
Social housing across Europe, 2011
152011
Ekologisella ja kokemuksellisella tiedolla laatua kaupunkiympäristöön
J Niemelä, L Tyrväinen, H Schulman
Kaupunkiluontoa kaikille, 9-18, 2009
152009
Civic engagement 3.0—Reconsidering the roles of citizens in city-making
M Faehnle, P Mäenpää, J Blomberg, H Schulman
The Finnish Journal of Urban Studies 55 (3), 2017
132017
Paikkatietopohjainen menetelmä autoilun ajoaikojen ja kokonaismatka-aikojen mallintamiseen: esimerkkinä pääkaupunkiseutu
T Jaakkola
Helsingfors universitet, 2013
122013
Helsingin kasvu suurkaupungiksi
H Schulman
Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan: kaupungin ja ympäristön muutos …, 2001
122001
Kaupunkien seutuistuminen-kestävää kehitystäkö?
H Schulman
Ekopolis: ekologisen kaupungin juuria etsimässä, 87-104, 1995
121995
Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan
S Laakkonen, S Laurila, P Kansanen, H Schulman
Kaupungin ja ympäristön muutos, 1800
111800
Lukijalle: kansalaisosallistumisen muuttuva kenttä
SPM Bäcklund, J Häkli, HO Schulman
Kansalaiset kaupunkia kehittämässä, 5-14, 2017
102017
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20