Seuraa
Sami Borg
Sami Borg
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa uta.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Electoral participation, in van Deth & Scarbrough: The Impact of Values
S Borg
Oxford University Press, 1995
108*1995
Vaalikansan äänivalta: tutkimus eduskuntavaaleista ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa järjestelmässä
P Pesonen, R Sänkiaho, S Borg
W. Söderström, 1993
961993
Perussuomalaiset
S Borg
Muutosvaalit 2011, 191-210, 2012
762012
Muutosvaalit 2011
SB toim.)
Oikeusministeriön julkaisuja 16, 2012, 2012
52*2012
Demokratiaindikaattorit 2015
S Borg, E Kestilä-Kekkonen, J Westinen
412015
Vaalikampanja
S Borg, T Moring
Vaalit ja demokratia Suomessa, 47-72, 2005
392005
Kyselylomakkeen laatiminen
S Borg
Teoksessa: Mattila M, Paaso E, Borg S, 2010
372010
The Finnish Voter
S Borg, R Sänkiaho
Finnish political science Association, 1995
371995
Kansalaisena Suomessa
S Borg
Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey, 2002
332002
Politiikan ilmastonmuutos: eduskuntavaalitutkimus 2019
S Borg, E Kestilä-Kekkonen, H Wass
oikeusministeriö, 2020
322020
Yhdenvertaisuus äänestyskopissa: äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
HM Wass, S Borg
Poliittisen osallistumisen eriytyminen–Eduskuntavaalitutkimus 2015, 177-199, 2016
292016
Velvollisuus vaikuttaa: tutkimus suomalaisten äänestysosallistumisen perusteista ja eduskuntavaalien äänestysprosentin laskusta
S Borg
Tampereen yliopisto, 1996
271996
Kiinnostavaa mutta monimutkaista: tiedot, osallistuminen ja suhtautuminen vaikuttamiseen
L Rapeli, S Borg
Poliittisen osallistumisen eriytyminen: Eduskuntavaalitutkimus 2015, 358-378, 2016
262016
Kuntavaalitutkimus 2017
S Borg
Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2018
252018
Numerolukutaito
M Alastalo, S Borg
Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja, 2010
252010
Kansalaisena Suomessa. Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002
S Borg
oikeusministeriö, 2005
252005
Mahdollisuuksien maa. Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta
S Borg
oikeusministeriö, 2004
242004
Johdanto: mikä on politiikan ilmastonmuutos?
S Borg, E Kestilä-Kekkonen, H Wass
Politiikan ilmastonmuutos: Eduskuntavaalitutkimus 2019, 45-65, 2020
232020
Numerolukutaito: tutkimuksen analyysivaihe
M Alastalo, S Borg
KvantiMOTV. Viitattu 6, 2019, 2010
232010
Open access to and reuse of research data-The state of the art in Finland
S Borg, A Kuula
Tampereen yliopisto, 2008
232008
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20