Sirpa Tani
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Achieving human potential through geography education: A capabilities approach to curriculum making in schools
D Lambert, M Solem, S Tani
Annals of the Association of American Geographers 105 (4), 723-735, 2015
1112015
Johdatus nykymaantieteeseen
T Haarni, M Karvinen, H Koskela, S Tani
Tila, paikka ja maisema: Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen, 9-34, 1997
1001997
Parkour: Creating loose spaces?
L Ameel, S Tani
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 94 (1), 17-30, 2012
882012
Whose place is this space? Life in the street prostitution area of Helsinki, Finland
S Tani
International Journal of Urban and Regional Research 26 (2), 343-359, 2002
842002
Picturing the city: young people's representations of urban environments
T Béneker, R Sanders, S Tani, L Taylor
Children's Geographies 8 (2), 123-140, 2010
822010
Maantiede ja kuvien todellisuudet
S Tani
Tila, paikka ja maisema: Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen, 211-226, 1997
821997
Everyday aesthetics in action: Parkour eyes and the beauty of concrete walls
L Ameel, S Tani
Emotion, Space and Society 5 (3), 164-173, 2012
732012
Kaupunki taikapeilissä: Helsinki-elokuvien mielenmaisemat: maantieteellisiä tulkintoja
S Tani
671995
Geocapabilities: Toward an international framework for researching the purposes and values of geography education
M Solem, D Lambert, T Sirpa
Review of International Geographical Education Online 3 (3), 214-229, 2013
552013
Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen
T Haarni, M Karvinen, H Koskela, S Tani
Osuuskunta Vastapaino, 1997
531997
Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen
T Haarni, M Karvinen, H Koskela, S Tani
Osuuskunta Vastapaino, 1997
531997
Ympäristön kolme ulottuvuutta
L Suomela, S Tani
Ympäristökasvatuksen käsikirja, 45-57, 2004
472004
Oikeus oleskella?
S Tani
Alue ja ympäristö 40 (2), 3-16, 2011
452011
Hengailun maantiede
AK Kuusisto-Arponen, S Tani
Alue ja ympäristö 38 (1), 51-58, 2009
422009
Maailma minussa-minä maailmassa: maantieteen opettajan käsikirja
H Cantell, H Rikkinen, S Tani
Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 2007
422007
Kokonaisvaltaisuuden haaste: näkökulmia ympäristökasvatuksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen
S Tani, H Cantell, S Koskinen, H Nordström, LA Wolff
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 38 (2007): 3, 2007
422007
Loosening/tightening spaces in the geographies of hanging out
S Tani
Social & Cultural Geography 16 (2), 125-145, 2015
372015
Maailma minussa–minä maailmassa
H Cantell, H Rikkinen, S Tani
Maantieteen opettajan käsikirja, 151-165, 2007
352007
Bad reputation–bad reality? The intertwining and contested images of a place
S Tani
Fennia-International Journal of Geography 179 (2), 143-157, 2001
342001
Aistit, muistot ja media: näkökulmia henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin mielenmaisemiin
S Tani
Terra 108 (2), 103-111, 1996
331996
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20