Arne Engström
Arne Engström
Biträdande professor Strömstad Akademi
Verified email at stromstadakademi.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Specialpedagogiska frågeställningar i matematik
A Engström
Karlstads universitet, 2015
1492015
Matematik och reflektion: en introduktion till konstruktivismen inom matematikdidaktiken
A Engstroem
Studentlitteratur, 1998
881998
Matematik och reflektion: en introduktion till konstruktivismen inom matematikdidaktiken
A Engstroem
Studentlitteratur, 1998
881998
Specialpedagogiska frågeställningar i matematik: en introduktion
A Engström
Pedagogiska institutionen, Örebro univ., 2003
862003
Medelsta-matematik: hur väl behärskar grundskolans elever lärostoffet enligt lgr 69, lgr 80 och lpo 94?
A Engström, O Magne
Pedagogiska institutionen, 2003
482003
Reflektivt tänkande i matematik: om elevers konstruktioner av bråk
A Engström
Almqvist & Wisell International, 1997
471997
En förändrad syn på matematikbegåvningar
I Wistedt, A Engström
Nämnaren. Tidskrift för matematikundervisning 3, 53-57, 2005
412005
Medelsta-matematik IV: En empirisk analys av Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3
A Engström, O Magne
Linköping University Electronic Press, 2008
35*2008
Specialpedagogik för 2000-talet
A Engström
Nämnaren nr 1, 26-31, 2000
332000
Medelsta-matematik III: Eleverna räknar
A Engström, O Magne
Pedagogiska institutionen, 2006
302006
Medelsta-matematik IV: En empirisk analys av Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3
A Engström, O Magne
Linköping University Electronic Press, 2008
242008
Att leda den tidiga matematikundervisningen
A Engström, M Engvall, J Samuelsson
Skapande vetande, 2007
222007
Differentieringsfrågan tur och retur: nivågruppering på frammarsch
A Engström
Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, 1996
221996
Matematikbegåvningarnas revansch
A Engström
Nämnaren. Tidskrift för matematikundervisning 2, 19-21, 2005
212005
Varför är textuppgifter så svåra
A Engström
Förhållandet mellan matematik och språk. Nämnaren, volym (nr4), 13-17, 2007
192007
Begåvade elever misslyckas i skolan
A Engström
Lärarnas tidning 5, 2006, 2006
162006
Medelsta-matematik
A Engström, O Magne
Hur väl behärskar grundskolans elever lärostoffet enligt Lgr 69, Lgr 80 och …, 2003
142003
Det ser rätt ut-men är ändå fel
A Engström
Nämnaren nr 4, 2000, 2000
102000
Om de rationella talen i den grundläggande matematikundervisningen
A Engström
Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan, Lunds …, 1993
101993
Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik: Arvet efter Olof Magne
A Engström
Karlstads universitet, 2016
92016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20