Tomi Kiilakoski
Tomi Kiilakoski
Leading Senior Researcher, Finnish Youth Research Network; Adjunct Professor, University of Tampere
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa nuorisotutkimus.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
Toimintatutkimus prosessina
HLT Heikkinen, E Rovio, T Kiilakoski
Teoksessa Heikkinen, HLT, Rovio, E. & Syrjälä, L.(toim.) Toiminnasta tietoon …, 2007
462*2007
Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina
T Kiilakoski
Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Lasten ja nuorten kunta …, 2007
2772007
Osallisuus, kansalaisuus, hyvinvointi
T Kiilakoski, A Gretschel, E Nivala
Teoksessa Anu Gretschel & Tomi Kiilakoski (toim.) Demokratiaoppitunti …, 2010
176*2010
Tilasto-osio
S Myllyniemi, T Kiilakoski
Teoksessa Minna Autio, Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (toim …, 2008
1372008
Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa
A Gretschel, T Kiilakoski
Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2012
108*2012
Suomi nuorten kasvuympäristönä-25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista
T Ristikari, L Törmäkangas, A Lappi, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2016
107*2016
Lasten ja nuorten kunta
A Gretschel, T Kiilakoski
Nuorisotutkimusverkosto, 2007
102*2007
Koulu nuorten näkemänä ja kokemana
T Kiilakoski
Opetushallitus. Muistiot 6, 39, 2012
99*2012
Koulu on enemmän
T Kiilakoski
Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat …, 2014
98*2014
Soundtrack of the school shootings: Cultural script, music and male rage
T Kiilakoski, A Oksanen
Young 19 (3), 247-269, 2011
922011
Nuoria koskeva syrjäytymistieto
L Suurpää, P Cederlöf, A Gretschel, L Kestilä, T Kiilakoski, T Kuure, ...
Avauksia tietämisen politiikkaan. Verkkojulkaisuja 27, 2009
882009
Nuoria koskeva syrjäytymistieto
L Suurpää, P Cederlöf, A Gretschel, L Kestilä, T Kiilakoski, T Kuure, ...
Avauksia tietämisen politiikkaan. Verkkojulkaisuja 27, 2009
882009
Dialogisuuden lupaus ja rajat
M Vuorikoski, T Kiilakoski
Teoksessa Tomi Kiilakoski, Tuukka Tomperi & Marjo Vuorikoski (toim.) Kenen …, 2005
692005
Kenen kasvatus?
T Kiilakoski, T Tomperi, M Vuorikoski
Vastapaino, 2005
632005
Kenen kasvatus?
T Tomperi, M Vuorikoski, T Kiilakoski
Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, 7-38, 2005
612005
Muistiinpanoja demokratiaoppitunnista. Millainen on lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla
T Kiilakoski, A Gretschel
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Verkkojulkaisuja 57, 2012
53*2012
Stories in action: The cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway
S Sandberg, A Oksanen, LE Berntzen, T Kiilakoski
Critical Studies on Terrorism 7 (2), 277-296, 2014
502014
Lapset ja nuoret subjekteina koulutusjärjestelmässä
M Gellin, J Herranen, P Junttila-Vitikka, T Kiilakoski, S Koskinen, ...
Demokratiaoppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa, 95-148, 2012
48*2012
Viiltoja. Analyysi kouluväkivallasta Jokelassa
T Kiilakoski
Helsinki: Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 28, 2009
48*2009
Suomi lasten kasvuympäristönä: Kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä
T Ristikari, M Keski-Säntti, E Sutela, P Haapakorva, T Kiilakoski, ...
THL, 2018
47*2018
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20