Tuomo Takala
Tuomo Takala
Professor of Management and Leadership, University of Jyväskylä
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa jyu.fi
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
An alternative view of relationship marketing: a framework for ethical analysis
T Takala, O Uusitalo
European Journal of marketing, 1996
1841996
Charismatic leadership, manipulation and the complexity of organizational life
I Aaltio‐Marjosola, T Takala
Journal of workplace learning, 2000
1522000
Plato on leadership
T Takala
Journal of Business Ethics 17 (7), 785-798, 1998
1421998
Individual, collective and social responsibility of the firm
T Takala, P Pallab
Business ethics: A european review 9 (2), 109-118, 2000
1062000
Tulkitseva kasitetutkimus organisaatio-ja johtamistutkimuksen tutkimusmetodologisena vaihtoehtona
T Takala, AM Lamsa
Liiketaloudellinen aikakauskirja, 371-392, 2001
912001
Downsizing and ethics of personnel dismissals—the case of Finnish managers
AM Lämsä, T Takala
Journal of Business Ethics 23 (4), 389-399, 2000
902000
Charismatic leadership: a key factor in organizational communication
T Takala
Corporate Communications: An International Journal, 1997
841997
Leadership manipulation and ethics in storytelling
TP Auvinen, AM Lämsä, T Sintonen, T Takala
Journal of Business Ethics 116 (2), 415-431, 2013
752013
Yrityksen yhteiskunnallisen vastuun ideologiat v. 2000-suomalainen yritys globalisoituvassa maailmassa
T Takala
Liiketaloudellinen aikakauskirja, 589-601, 2000
432000
Altruism in business–an empirical study of philanthropy in the small business context
M Lähdesmäki, T Takala
Social Responsibility Journal, 2012
422012
Ownership, responsibility and leadership–a historical perspective
T Takala
International Journal of Social Economics, 1999
401999
Dark leadership, charisma and trust
T Takala
Psychology 1 (1), 59-63, 2010
362010
Managerial work and lying: A conceptual framework and an explorative case study
T Takala, J Urpilainen
Journal of Business Ethics 20 (3), 181-195, 1999
341999
Narratives as a tool to study personnel wellbeing in corporate mergers
J Syrjälä, T Takala, T Sintonen
Qualitative Research 9 (3), 263-284, 2009
312009
Yrityksen yhteiskuntavastuu globalisoituvassa maailmassa
T Takala
Teoksessa I. Kauppinen (toim.) Moraalitalous. Tampere: Vastapaino, 212-232, 2004
262004
Yritysetiikka ja yrityksen yhteiskunnallinen vastuu: historiallinen tausta ja käsitteellistä pohdintaa
T Takala
Jyväskylän yliopisto, 1993
251993
Leaking legitimacies: the Finnish forest sector's entanglement in the land conflicts of Atlantic coastal Brazil
S Myllylä, T Takala
Social responsibility journal, 2011
242011
Retailers' professional and professio-ethical dilemmas: The case of Finnish retailing business
T Takala, O Uusitalo
Journal of Business Ethics 14 (11), 893-907, 1995
241995
Managerial beliefs concerning social responsibility of the firm: A trial to identify and understand entrepreneurs' and managers' social responsibility beliefs as discursive …
T Takala
221993
Forest owners' discourses of forests: Ideological origins of ownership objectives
T Takala, T Hujala, M Tanskanen, J Tikkanen
Journal of Rural Studies 51, 1-14, 2017
212017
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20