Barbara Kożusznik
Barbara Kożusznik
Professor in Work and Organizational Psychology, University of Silesia in Katowice
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zachowania człowieka w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
308*2014
Zachowania człowieka w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
308*2011
Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor, kreator, inspirator
M Adamiec, B Kożusznik
Akade, 2000
1712000
Wpływ społeczny w organizacji
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
902005
Kierowanie zespołem pracowniczym
B Kożusznik
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
792005
Psychologia zespołu pracowniczego: doskonalenie efektywności
B Kożusznik
Wydaw. UŚ, 2002
602002
Sztuka zarządzania sobą
M Adamiec, B Kożusznik
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001
392001
Podmiotowoŝć zespołu pracowniczego w organizacji
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1996
311996
Psychologia w pracy menedżera
B Kożusznik, U Śląski
Wydaw. UŚ, 1994
261994
Kapitał ludzki w dobie: integracji i globalizacji
B Kożusznik
Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2005
242005
Style kierowania
B Kożusznik
Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu …, 1985
181985
Człowiek i zespół: psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1992
131992
Kluczowa rola psychologii we wspieraniu iw stymulowaniu innowacyjności
B Kożusznik
Chowanna, 21-50, 2010
122010
Style kierowania: uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne
B Kożusznik
Uniwersytet Śląski, 1985
121985
Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności
B Kożusznik
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
92010
Deinfluentization and self-monitoring as influence regulation tactics of Polish women and men managers
B Kozusznik
Women in Management Review 21 (2), 131-142, 2006
92006
Człowiek i zespół
B Kożusznik
Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa. Katowice, Wydawnictwo …, 1992
81992
Employee Representatives in Poland. How are they Perceived and what are the Expectations by Employers?
B Kożusznik, J Polak
Promoting social dialogue in European organizations, 123-134, 2015
62015
Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły?, Materiały do samokształcenia, część III, Kierowanie szkołą
D Elsner, D Ekiert-Grabowska, B Kożusznik
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach, Katowice, 1997
61997
Psychologia doskonalenia zespołów
B Kożusznik, T Jezierski
Wybrane zagadnienia, 1984
61984
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20