Justyna Dobroszek
NimikeViittauksetVuosi
Koncepcyjny i ewolucyjny wymiar controllingu
J Dobroszek, A Szychta
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 52 (108), 21-48, 2009
142009
Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu łańcuchem dostaw w świetle wyników badań literaturowych i ankietowych
J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 29-54, 2016
92016
Analysis of factors affecting the implementation of controlling in logistics enterprises and the resulting effects–case of Poland
J Dobroszek
International scientific conference" Economics and Management, ICEM" 1 (1), 2015
92015
Nurty i metody badawcze w nauce rachunkowości w Polsce i na świecie.
J Dobroszek, J Michalak
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 71 (127), 99-123, 2013
92013
Ewolucja controllingu w praktyce amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw
J Dobroszek
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 249, 101-121., 2011
92011
Indicators as an Instrument of Measurement in Management Accounting in Logistics Enterprises in Poland
J Dobroszek, A Szychta
Journal of Management and Business Administration. Central Europe 23 (4), 11-33, 2015
72015
Koszty i wyniki w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych
J Dobroszek
52016
Identification of the similarities and differences of logistics controller, manager and specialist: A study based on a content analysis
J Dobroszek, P Mourao, L Grzesiak
The International Journal of Logistics Management, 2018
4*2018
Perception of Management Accounting and Controlling by Polish Authors in Publications in 1990-2016
A Szychta, J Dobroszek
5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT 2016), 2016
42016
Management accounting information from the perspective of managers: the case of Poland and Romania Selected findings of a survey research
A Almasan, C Circa, E Zarzycka, J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 41-64, 2016
42016
POSTRZEGANIE CONTROLLINGU W ŚRODOWISKU NAUKOWYM RACHUNKOWOŚCI W POLSCE.
A Szychta, J Dobroszek
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2017
32017
Academic aspects of management accounting and controlling in Poland since the 1990s
A Szychta, J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 175-209, 2017
32017
Review of sample concepts of supply chain performance measurement
J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 21-43, 2012
32012
Being a management accountant in a shared services centre
L Lepistö, J Dobroszek, S Moilanen, E Zarzycka
Journal of Accounting & Organizational Change, 2018
22018
Education in the area of management accounting/controlling in Poland and Germany
E Zarzycka, J Dobroszek
Social Sciences 87 (1), 74-88, 2015
22015
Pomiar efektywności dokonań działalności logistycznej
J Dobroszek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 263, 175-195, 2012
22012
The scope of financial and nonfinancial information presented to foreign investors by publicly quoted construction companies
J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 79-92, 2011
22011
Logistyka a controlling logistyki
J Dobroszek
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 58 (114), 41-66, 2010
22010
Coexistence of innovation and standardization: evidence from the lean environment of business process outsourcing
E Zarzycka, J Dobroszek, L Lepistö, S Moilanen
Journal of Management Control 30 (3), 251-286, 2019
12019
The perceived suitability of management accounting information: a contingency based investigation
E Zarzycka, J Dobroszek, C Circa, A Almasan
The Audit Financiar Journal 15 (147), 395-395, 2017
12017
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20