Jan-Erik Johanson
Jan-Erik Johanson
Professor of Administrative Science, Tampere University, Finland
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Role of knowledge conversion and social networks in team performance
M Janhonen, JE Johanson
International Journal of Information Management 31 (3), 217-225, 2011
1432011
Johdatus verkostoanalyysiin
JE Johanson, M Mattila, P Uusikylä
Helsinki, Kuluttajatutkimuskeskus. 3, 1-145, 1995
124*1995
Strategy formation in public agencies
JE Johanson
Public Administration 87 (4), 872-891, 2009
1042009
Governing Hybrid Organisations: Exploring Diversity of Institutional Life
JE Johanson, J Vakkuri
New York & Abingdon, Routledge 1, 1-188, 2017
942017
Internal social networks in work teams: structure, knowledge sharing and performance
K Henttonen, M Janhonen, JE Johanson
International Journal of Manpower 34 (6), 616-634, 2013
522013
Formal structure and intra-organisational networks. An analysis in a combined social and health organisation in Finland
JE Johanson
Scandinavian Journal of Management 16 (3), 249-267, 2000
482000
Intraorganizational influence: Theoretical clarification and empirical assessment of intraorganizational social influence
JE Johanson
Management Communication Quarterly 13 (3), 393-425, 2000
452000
Work-team bonding and bridging social networks, team identity and performance effectiveness
K Henttonen, JE Johanson, M Janhonen
Personnel Review 43 (3), 330-349, 2014
402014
The demographic antecedents and performance consequences of the social‐network structure in work teams
K Henttonen, M Janhonen, JE Johanson, K Puumalainen
Team Performance Management: An International Journal 16 (7/8), 388-412, 2010
332010
Sosiaalinen pääoma verkostoissa
JE Johanson, P Uusikylä
Sosiologia 35 (1), 17-27, 1998
291998
The balance of corporate social capital
JE Johanson
In Gabbay,S.; Leenders, T. (Eds.) Social Capital of Organizations. Research …, 2001
282001
The effect of stakeholder inclusion on public sector project innovation
S Godenhjelm, JE Johanson
International Review of Administrative Sciences 84 (1), 42-62, 2016
272016
The Vicious Circle of Cutback Policies: Citizens' Attitudes Toward Cutbacks in Finnish Welfare Services
JE Johanson, M Mattila
Scandinavian Political Studies 17 (4), 289-303, 1994
161994
Sosiaalisen pääoman kenttä, seuraukset ja perusta organisaatioissa
JE Johanson, V Siivonen
Työelämän tutkimus 2 (1), 12-24, 2004
15*2004
Pension Governance in Finland-A Case Study on Public and Private Logics of Governance in Pension Provision
JE Johanson, VP Sorsa
Finnish Centre for Pensions Reports, 2010
142010
Sosiaalisen pääoman tasapaino: verkoston tiiviys välineellisten hyötyjen ja yhteistyön edellytysten selittäjänä ja julkisessa organisaatiossa
JE Johanson
Teoksessa Simpura J; Kajanoja, J. (Toim.). Sosiaalinen pääoma: globaaleja ja …, 2000
14*2000
Taming the monster–towards an understanding of hybrid organisations and governance
J Vakkuri, JE Johanson
Public Money and Management 38 (3), 162-163, 2018
132018
Suunnitteluperusteinen, voimavaralähtöinen ja suhdekeskeinen. Kolme lähtökohtaa virastostrategian muotoiluun
JE Johanson
Hallinnon Tutkimus 27 (1), 1-17, 2008
112008
Introduction: Comparative performance management and accountability in the age of austerity
G Grossi, MB Hansen, JE Johanson, J Vakkuri, MJ Moon
Public Performance & Management Review 39 (3), 499-505, 2016
92016
Suhteiden voima
M Janhonen, JE Johanson
Teoksessa Kasvio, A & Tjäder, J. (Toim.): Työ murroksessa. 1, 55-69, 2007
9*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20