Dominik Antonowicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki
D Antonowicz
Instytut Spraw Publicznych, 2005
1312005
Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku
D Antonowicz, B Gorlewski
Sokratesa, Warszawa, 2011
80*2011
The changing paths in academic careers in European universities: Minor steps and major milestones
M Kwiek, D Antonowicz
Academic work and careers in Europe: Trends, challenges, perspectives, 41-68, 2015
682015
Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian
A Dominik
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
632015
Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian
D Antonowicz
Wydawnictwo UMK, 2015
63*2015
Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii
D Antonowicz, Ł Wrzesiński
Studia Socjologiczne, 115-149, 2009
602009
Czech and Polish higher education–from bureaucracy to market competition
N Simonová, D Antonowicz
Czech Sociological Review 42 (3), 517-536, 2006
552006
Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu.„
D Antonowicz, R Kossakowski, T Szlendak
Studia Socjologiczne 202, 113-139, 2011
54*2011
Opening the gates or coping with the flow? Governing access to higher education in Northern and Central Europe
R Pinheiro, D Antonowicz
Higher Education 70 (3), 299-313, 2015
522015
Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013–z myślą o parametryzacji 2017
D Antonowicz, J Brzeziński
Nauka. Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, 2013
522013
Academic work, working conditions and job satisfaction
M Kwiek, D Antonowicz
The work situation of the academic profession in Europe: Findings of a …, 2013
512013
External Influences and Local Responses. Changes in Polish Higher Education 1990-2005
D Antonowicz
National Higher Education Reforms in a European Context, 87-111, 2012
492012
Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
M Kwiek, D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2016
482016
The government response to the private sector expansion in Poland
D Antonowicz, M Kwiek, DF Westerheijden
Policy analysis of structural reforms in higher education, 119-138, 2017
342017
Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie
D Antonowicz, T Szlendak, R Kossakowski
IFiS PAN, 2015
342015
Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym
D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Nauka, 2016
312016
In the eye of the beholder? Conceptualizing academic attraction in the global higher education market
L Cremonini, D Antonowicz
European Education 41 (2), 52-74, 2009
312009
Piłkarz jako marka i peryferyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu
D Antonowicz, R Kossakowski, T Szlendak
262012
Digital Players in an Analogue World: Higher Education in Poland in the Post-Massification Era
D Antonowicz
Access and Expansion Post-Massification Opportunities and Barriers to …, 2016
25*2016
Polish ultras in the post-socialist transformation
R Kossakowski, T Szlendak, D Antonowicz
Sport in Society 21 (6), 854-869, 2018
242018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20