Seuraa
Päivi Honkatukia
Päivi Honkatukia
Faculty of Social Sciences, Tampere University
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
An evil monster and a poor thing: Female violence in the media
E Berrington, P Honkatukia
Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention 3 (1), 50-72, 2002
1522002
Tulkintoja tytöistä
S Aaltonen, P Honkatukia
Suomen Kirjallisuuden Seura, 2002
66*2002
Sopeutuvat tytöt? Sukupuoli, sosiaalinen kontrolli ja rikokset.
P Honkatukia
60*1998
Focus groups and the study of violence
T Pösö, P Honkatukia, L Nyqvist
Qualitative research 8 (1), 73-89, 2008
592008
Uhrit rikosprosessissa. Haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu
P Honkatukia
58*2011
Legal texts as discourses
J Niemi-Kiesiläinen, P Honkatukia, M Ruuskanen
Exploiting the limits of law, 81-100, 2016
532016
Sensitive issues in vulnerable conditions: Studying violence in youth residential care
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Young 11 (4), 323-339, 2003
432003
Lähentelyistä raiskauksiin
P Honkatukia, J Niemi-Kiesiläinen, S Näre
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2000
42*2000
Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
P Honkatukia, L Suurpää
392007
Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
P Honkatukia, L Suurpää
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki, Hakapaino, 2007
392007
Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
P Honkatukia, L Suurpää
392007
Haastattelu nuorisotutkimuksen metodina
P Honkatukia
Miten tutkia nuoria ja nuorisotyötä (Kiilakoski & Honkatukia toim.), 149-170, 2018
342018
Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina
P Honkatukia, P Savolainen
Teoksessa Rikollisuustilanne, 187-203, 2004
332004
Kovat kimmat otsikoissa ja otsikoiden takana
S Aaltonen, P Honkatukia
Tulkintoja tytöistä, 107-118, 2002
312002
Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma
J Niemi, H Kainulainen
Vastapaino, 2017
302017
Sukupuolistunut väkivalta. Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma
J Niemi, H Kainulainen, P Honkatukia
Vastapaino, 2017
302017
The social control of young women’s clothing and bodies: A perspective of differences on racialization and sexualization
P Honkatukia, S Keskinen
Ethnicities 18 (1), 142-161, 2018
282018
Violence talk and gender in youth residential care
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8 (1), 56-76, 2007
282007
Vaikeat aiheet haavoittuvissa olosuhteissa
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Teoksessa Hallamaa, Jaana & Launis, Veikko & Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma …, 2006
282006
Nuorisorikollisuus: Määrä, syyt ja kontrolli
P Honkatukia
Oikeuspoliittinen Tutkimuslaitos, 2006
242006
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20