Päivi Honkatukia
Päivi Honkatukia
Faculty of Social Sciences, University of Tampere
Vahvistettu sähköpostiosoite verkkotunnuksessa tuni.fi - Kotisivu
Nimike
Viittaukset
Viittaukset
Vuosi
An evil monster and a poor thing: Female violence in the media
E Berrington, P Honkatukia
Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention 3 (1), 50-72, 2002
1292002
Tulkintoja tytöistä
S Aaltonen, P Honkatukia
Suomen Kirjallisuuden Seura, 2002
63*2002
Sopeutuvat tytöt? Sukupuoli, sosiaalinen kontrolli ja rikokset.
P Honkatukia
59*1998
Focus groups and the study of violence
T Pösö, P Honkatukia, L Nyqvist
Qualitative Research 8 (1), 73-89, 2008
582008
Uhrit rikosprosessissa. Haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu
P Honkatukia
50*2011
Legal texts as discourses
J Niemi-Kiesiläinen, P Honkatukia, M Ruuskanen
Exploiting the limits of law, 81-100, 2016
432016
Legal Texts as Discourses
J Niemi-Kiesiläinen, P Honkatukia, M Ruuskanen
Exploiting the Limits of Law. Swedish Feminism and the Challenge to …, 2008
43*2008
Sensitive issues in vulnerable conditions: Studying violence in youth residential care
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Young 11 (4), 323-339, 2003
422003
Lähentelyistä raiskauksiin
P Honkatukia, J Niemi-Kiesiläinen, S Näre
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2000
42*2000
Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
P Honkatukia, L Suurpää
392007
Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
P Honkatukia, L Suurpää
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki, Hakapaino, 2007
392007
Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus
P Honkatukia, L Suurpää
392007
Naiset rikosten tekijöinä ja uhreina
P Honkatukia, P Savolainen
Teoksessa Rikollisuustilanne, 187-203, 2004
332004
Kovat kimmat otsikoissa ja otsikoiden takana
S Aaltonen, P Honkatukia
Tulkintoja tytöistä, 107-118, 2002
292002
Violence talk and gender in youth residential care
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8 (1), 56-76, 2007
252007
Vaikeat aiheet haavoittuvissa olosuhteissa
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Teoksessa Hallamaa, Jaana & Launis, Veikko & Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma …, 2006
242006
Nuorisorikollisuus
P Honkatukia, J Kivivuori
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2006
222006
Rikokset nuorten “juttuina”–Narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia
P Honkatukia, L Nyqvist, T Pösö
Teoksessa Honkatukia P, Kivivuori J (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt …, 2006
212006
Ilmoitti tulleensa raiskatuksi
P Honkatukia
Tutkimus poliisin tietoon vuonna, 2001
21*2001
Nuorisorikollisuus: Määrä, syyt ja kontrolli
P Honkatukia
Oikeuspoliittinen Tutkimuslaitos, 2006
202006
Järjestelmä ei voi suorittaa toimenpidettä nyt. Yritä myöhemmin uudelleen.
Artikkelit 1–20