Vojko Gorjanc
Vojko Gorjanc
Full Professor, University of Ljubljana
Verified email at ff.uni-lj.si - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uvod v korpusno jezikoslovje
V Gorjanc
Domžale: Izolit, 2005
632005
Korpus FidaPLUS: Nova generacija slovenskega referenčnega korpusa (The FidaPLUS Corpus: A New Generation of the Slovene Reference Corpus)
Š Arhar, V Gorjanc
Jezik in slovstvo 52 (2), 95-110, 2007
50*2007
Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila
V Gorjanc
Slavistična revija 46 (4), 367-388, 1998
421998
Terminologija novejših naravoslovno-tehničnih strok (ob primeru računalništva in jedrske fizike)
V Gorjanc
VIDOVIČ-MUHA, Ada. Jezik in čas (Razprave Filozofske fakultete), 251-260, 1996
201996
Korpusi in jezikoslovje
V Gorjanc
Jezik in slovstvo 48 (3-4), 19-27, 2003
162003
Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju
P Gantar, V Gorjanc, N Logar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
152015
Terminology Resources and Terminological Data Management for Medical Interpreters
V Gorjanc
ANDRES, Dörte (ur.), PÖLLABAUER, Sonja (ur.). Spürst Du, wie der Bauch rauf …, 2009
152009
Korpus Fida
T Erjavec, V Gorjanc, M Stabej
Jezikovne tehnologije za slovenski jezik, 124-127, 1998
151998
Dictionary of modern Slovene: problems and solutions
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017
142017
FidaPLUS corpus of Slovenian. The New Generation of the Slovenian Reference Corpus: Its Design and Tools
Š Arhar, V Gorjanc, S Krek
DAVIES, Matthew (ur.). Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, CL2007, 2007
142007
Korpusi v jezikoslovju in korpus slovenskega jezika FIDA
V Gorjanc
KRŽIŠNIK, Erika (ur.), LOKAR, Metka (ur.). 35. seminar slovenskega jezika …, 1999
141999
Nije rečnik za seljaka
V Gorjanc
Biblioteka XX vek, 2017
122017
Neposredno in posredno žaljiv govor v jezikovnih priročnikih: diskurz slovarjev slovenskega jezika
V Gorjanc
Družboslovne razprave 21 (48), 197-209, 2005
122005
Kohezivni vzorec matematičnih besedil
V Gorjanc
Slavistična revija 47 (2), 139-159, 1999
121999
Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve
V Gorjanc, P Gantar, I Kosem, S Krek
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
112017
Slovenska jezikovna politika pred izzivi Evropske unije
V Gorjanc
POŽGAJ-HADŽI, Vesna (ur.), GORJANC, Vojko (ur.), BALAŽIC BULC, Tatjana. Med …, 2009
112009
Jezikoslovna načela gradnje računalniških besedilnih zbirk strokovnih jezikov
V Gorjanc
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2002
102002
Slovenska leksikalna podatkovna zbirka
V Gorjanc, S Krek, P Gantar
Jezik in slovstvo 50 (2), 3-19, 2005
92005
Besediloslovni vidiki slovenskega znanstvenega jezika
V Gorjanc
Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 39, 1998
91998
Korpusna analiza
V Gorjanc, D Fišer, Š Vintar, JZ Miklavčič
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20